Rada Gminy informuje, że w dniu 1 lutego 2021 r. o godz. 15:00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Rozpatrzenie petycji złożonej w interesie publicznym, dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
  3. Rozpatrzenie petycji złożonej w interesie publicznym, dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Data wydarzenia: 
2021-02-01 15:00
posiedzenie komisji