Początek roku to czas naliczania podatków. Informujemy, że z uwagi na pandemię, tegoroczna akcja doręczania decyzji podatkowych będzie w pełni realizowana przez Pocztę Polską. Decyzje w sprawie wysokości podatku za 2021r. będą wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Wpłaty z tytułu podatków należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy widniejący w decyzji podatkowej za 2021r.

Dziękujemy, że jesteś GIT Z PIT  i przyłączasz się do rozwoju gminy Dopiewo. 

Wejdź na dopiewo.budzetyjst.pl i sprawdź, na co dokładnie idą Twoje podatki.

Co zrobić alby twoje podatki trafiły do gminy Dopiewo?

Zamelduj się lub poinformuj Urząd Skarbowy o miejscu swojego zamieszkania na druku ZAP-3. Formularz możesz również złożyć razem z rocznym zeznaniem podatkowym PIT.

PDF icon Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem podatku dochodowego (DRUK ZAP-3)

Wypełniony druk ZAP-3 należy wysłać na adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu
ul. Dolna Wilda 80
60-501 Poznań

Budżet gminy Dopiewo