Związek Dużych Rodzin Trzy Plus włączył się w organizację VII Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa, który odbędzie się 7-14.02.2021 r.

W Dopiewie od 2013 r. funkcjonuje Koło Związku Dużych Rodzin 3+. Ma na swoim koncie liczne inicjatywy dla rodzin:

  • warsztaty małżeńskie,
  • gry miejskie,
  • zajęcia edukacyjne,
  • konkursy,
  • festyny.

Podczas najbliższego wydarzenia zaplanowano lokalne inicjatywy dla mieszkańców Dopiewa:

  • pediatryczny kurs I pomocy,
  • warsztaty z budowania więzi małżeńskiej on-line,
  • zespołowy konkursu strzelectwa sportowego,
  • msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich w kościele w Skórzewie,
  • jak również szereg inicjatyw ogólnopolskich. 

ZDR 3+ jest organizacją pozarządową, zrzeszającą rodziców wielodzietnych i osoby pochodzące z dużych rodzin. Działa na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych dużych rodzin. Jest ogólnopolskim stowarzyszeniem obywatelskim, które ma w Polsce 101 kół. Oddział wielkopolski zrzesza 11 gminnych i miejskich kół.

Wielodzietność to wybór drogi życia, z której czerpiemy wiele radości. Idąc tę drogą odczuwamy poczucie spełnienia, mimo zmęczenia i trudów. Chcemy wspierać rodziny w rozwiązywaniu problemów dotyczących relacji, zarówno między małżonkami, jak i między rodzicami i dziećmi. Prowadzimy szkolenia, warsztaty, seminaria, teleporady i konsultacje prawne służące temu celowi. Rozszerzamy w tym zakresie naszą ofertę zarówno dla członków Związku, jak i rodzin niezrzeszonych, w tym mniej licznych. Przykładem może być nasz program stypendialny „Akademia Talentów” skierowany do uzdolnionych studentów. Rodziny, zwłaszcza wielodzietne, to niezwykła szkoła rozwoju osobistego i odnajdywania szczęścia we wspólnym działaniu, dlatego serdecznie zapraszamy do dołączenia do ZDR 3+.

Łukasz Olko 
dopiewo@3plus.pl.
Więcej informacji: www.dopiewo.3plus.pl

plakat promujący tydzień małżeństwa