Rada Gminy informuję, że w dniu 8 marca 2021 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rolnictwa.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji Budżetu.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji Rolnictwa.
  3. Omówienie realizacji zadań straży gminnej w roku 2020 w zakresie porządku publicznego i ochrony środowiska.
  4. Wniosek w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Więckowicach, w rejonie ul. Tarnowskiej i drogi wojewódzkiej 307.
  5. Wniosek w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dopiewcu, w rejonie ul. Jesionowej i Szerokiej.
  6. Omówienie tematu dotyczącego uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dopiewo na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Dopiewo
  7. Procedura w sprawie czasowego odebrania zwierząt.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2021-03-08 15:00
posiedzenie komisji rady gminy. radni w maseczkach