Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze: 

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c, 62-070 Dopiewo, (Biuro Podawcze ul. Leśna 1c) w terminie do dnia 5 marca 2021 roku