Komunikat o zmianach w działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poznańskiego.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  stanu epidemii informujemy, co następuje.

W terminie od 1 kwietnia 2020 roku do odwołania zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W tym okresie można korzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sposób zdalny, wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość tj. za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2021 r. (stan od 01.02.2021 r.): TUTAJ

Punkt w Gminie Dopiewo:

Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Konarzewska 12
62-070 Dopiewo

Czynny:

  • Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: w godz. 12.00 do 16.00
  • Środa: w godz. od 14.00 do 18.00

W celu uzyskania porady należy:

Anonimową opinię o udzielonej pomocy można przekazać:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań