Starosta Poznański

Nagroda Starosty Poznańskiego 2015

Starosta Poznański, Jana Grabkowski serdecznie zachęca do zgłaszania osób i podmiotów gospodarczych do Nagrody Starosty Poznańskiego 2015. Celem tego wyróżnienia jest uhonorowanie mieszkańców i podmiotów z powiatu poznańskiego, które poprzez działalność gospodarczą i obywatelską przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej. Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.
Spotkanie w UGD w sprawie suszy

Susza – informacje dla rolników

W związku z opublikowaniem przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach informacji ona temat stanu zagrożenia suszą zawiadamiamy, iż istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym z tytułu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Konkurs "Aktywne przejście dla pieszych"

Aktywne przejście dla pieszych. Zagłosuj na Dąbrówkę

Przejście dla pieszych w Dąbrówce przy Biedronce wśród 5 przejść zgłoszonych przez Powiat Poznański do konkursu Fundację PZU „Aktywne przejścia dla pieszych”. Nagrodą jest wyposażenie przejścia w elementy zwiększające bezpieczeństwo. Zagłosuj na bezpieczeństwo pieszych! Najbardziej aktywni mieszkańcy wygrają.
Herb Gmina Dopiewo

Nowy system MSW źródłem problemów

Uprzejmie informujemy, że od 1 września br. wszystkie urzędy stanu cywilnego na terenie Polski mają obligatoryjny obowiązek pracy w nowym informatycznym systemie rejestrów państwowych „Źródło”. System ten został przygotowany i będzie administrowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Lokalne urzędy nie mają wpływu na funkcjonowanie systemu i błyskawiczne rozwiązywanie występujących problemów.

Strażnikom Gminnym pożyczyliśmy

Straż Gminna w Dopiewie obchodziła niedawno doroczne święto. Dzień Strażnika Gminnego przypada w Polsce na 29 sierpnia. Z tej okazji nasi strażnicy spotkali się z Pawłem Przepiórą, Zastępcą Wójta Gminy Dopiewo. Przy kawie rozmawiali tym razem nie tylko o sprawach służbowych. Straż Gminna w Dopiewie istnieje od 6 lat.

Bezpłatne porady ekspertów ds. funduszy UE

Mieszkańcu skonsultuj w Urzędzie Gminy Dopiewo swój pomysł na biznes. Czy i w jaki sposób możesz skorzystać z funduszy unijnych? Od września rozpoczynamy cykl dyżurów ekspertów ds. funduszy unijnych. Konsultacje odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo. Do końca roku zaplanowaliśmy 4 takie spotkania.
Akcja Lato 2015

Akcja Lato 2015 r.

Blisko sto dzieci wzięło udział w zajęciach zorganizowanych przez Szkołę Podstawową im. Astrid Lindgren w Dąbrowie we współpracy z Urzędem Gminy Dopiewo w ramach „Akcji Lato 2015”.
Transport publiczny w Gminie Dopiewo

Zmiany w transporcie publicznym

Z dniem 1 września 2015 r.obowiązywać będą nowe rozkłady jazdy dla Kolei Wielkopolskich, dla autobusów należących do Zarządu Transportu Miejskiego oraz dla wewnątrzgminnego prywatnego przewoźnika - Bistrans. Likwidacji ulegną kursy do Zborowa, oddany do użytku zostanie nowy przystanek w Zakrzewie, a kursy niedzielne na linii 798 utrzymane będą do końca roku.

Złoty Krzyż i Medal Złoty

Zbigniew Kowalczyk i Eligiusz Tomkowiak, związani z Gminą Dopiewo, zostali uhonorowani 25 sierpnia 2015 r. odznaczeniami nadanymi przez Prezydenta RP. Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymał Zbigniew Kowalczyk, Komendant Straży Gminnej w Dopiewie. Eligiusz Tomkowiak, regionalista z Dopiewa, został wyróżniony za popularyzację i upamiętnienie historii Polski Złotym Krzyżem Zasługi.

Emerytura welcome to

Jan Adam Wasielewski, wieloletni pracownik Urzędu Gminy Dopiewo, przeszedł 27 sierpnia 2015 r. na emeryturę. Pracę w dopiewskim urzędzie rozpoczynał w 1994 r. Pełnił m.in. funkcję kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska i kierownika Referatu Inwestycji. – To będzie aktywna emerytura. Nie zamierzam sobie odpuszczać. Mam co robić – zapewnia.

Strony