ZUS

Dodatkowe infolinie ZUS

Klienci ZUS mogą dzwonić na dodatkowe numery telefonów, pod którymi eksperci ZUS odpowiadają na pytania w najważniejszych aktualnie sprawach. Pod trzema dodatkowymi numerami pracownicy ZUS dyżurują w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00 – 15.00.

Nowa deklaracja za odbiór odpadów

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” informuje, że od 1 kwietnia 2020 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 27 zł od osoby. Istnieje możliwość zmniejszenia łącznej kwoty z danej nieruchomości za kompostowanie bioodpadów - Ulga wynosi 2 zł od nieruchomości. 

Asystent kwarantanny domowej

Kwarantanna domowa, to aplikacja, która usprawni przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Wysłanie zdjęcia zamiast wizyty policjantów – tak, dzięki aplikacji, może wyglądać kwarantanna domowa.
Wymyśl logo dla PKM

Ograniczenia w kursowaniu pociągów

Ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego oraz dodatkowych ograniczeń, niezbędnych do powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w związku ze znacznym spadkiem ilości podróżnych korzystających z usług Kolei Wielkopolskich w terminie od 23 marca do 10 kwietnia br. wprowadzone zostaną ograniczenia w kursowaniu pociągów.
Filia biblioteki w Dąbrówce

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych

Przypominamy, że zgodnie z art. 133 ust 1 ustawy Prawo Oświatowe, w terminie do 03.04.2020 r., we wszystkich szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo, prowadzone są zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych uczniów zamieszkałych w obwodzie danej placówki.

Strony