pies

Psie obowiązki

Posiadanie psa wiąże się z wieloma obowiązkami jakie nakłada prawo na właściciela czworonoga. Psa należy wyprowadzać na smyczy, a w przypadku psów uznanych za rasy agresywne również w kagańcu, pamiętajmy o obowiązku sprzątania po swoim psie.
Badania lekarskie.

Bezpłatne badania płuc

Ze względu na wzrastającą zachorowalność chorób płuc Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje bezpłatne badania rentgenowski połączone z badaniem spirometrycznym dla osób od 18 do 80 roku życia.

Komunikat kąpielowy

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w komunikacie z 9 sierpnia br. informuje, że w jeziorze Niepruszewskim na Owocowej Plaży w Zborowie można się kąpać.
Herb Gmina Dopiewo

Zwrot podatku akcyzowego

Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego obejmującego faktury za  okres od 1 lutego 2019 roku do 31 lipca 2019 roku.
Senior

Bezpłatne szkolenie asystent seniora z niepełnosprawnością

Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zapraszają mieszkańców a w szczególności opiekunów społecznych, wolontariuszy i osoby, które już zajmują się seniorem w domu, na bezpłatne szkolenie, które poprowadzą lekarze oraz pielęgniarki.
Komisje

Przerwa wakacyjna w biurze Rady Gminy Dopiewo

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/35/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2019, w miesiącu sierpniu przewidziana jest przerwa wakacyjna Rady Gminy. W tym miesiącu nie odbywają się komisje ani sesja Rady.
Fotowoltaika

Mikroinstalacje fotowoltaiczne

Fundacja Dar Oze​ informuje, że każdy rolnik ma możliwość uzyskać dofinansowanie do 800.00 zł na mikroinstalacje fotowoltaiczne od 3KWp do 200 KWp w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski. Dofinansowanie nie może wynosić więcej jak 40% wartości inwestycji.
Herb Gmina Dopiewo

Wsparcie na starcie w Przedszkolu ”Mądra Sowa” w Konarzewie

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 „Edukacja”, Działanie 8.1  „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.1 „Edukacja przedszkolna”

Tydzień Otwartych Treningów

Klub sportowy Canarinhos Skórzewo zaprasza wszystkich chętnych zawodników w wieku od 6 do 14 lat w dniach od 5 do 15 sierpnia br. na Tydzień Otwartych Treningów. Rocznik 2014 - nabór odbędzie się we wrześniu.

Strony