Informujemy, że Minister Administracji i Cyfryzacji wyraził zgodę na realizację przez Wójta Gminy Dopiewo zadań punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP wymienionych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. poz. 778) oraz podpisał Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP jest zlokalizowany w Urzędzie Gminy Dopiewo, w Referacie Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej w Budynku B przy ul. Wyzwolenia 24 w Dopiewie

Załatw sprawę przez internet - kliknij tutaj


Krok po kroku, jak założyć profil zaufany?

Obywatel:

  • Założenie konta na ePUAP.
  • Złożenie wniosku o założenie profilu na koncie ePUAP.
  • Wysłanie wniosku z platformy ePUAP.
  • Wizyta w Urzędzie Gminy.

Pracownik Urzędu Gminy

  • Weryfikacja tożsamości obywatela.
  • Weryfikacja poprawności wniosku .
  • Uzyskanie profilu zaufanego.

Co to jest profil zaufany?

Narzędzie techniczno – prawne umożliwiające potwierdzenie podpisu składanego przez użytkownika lub podmiot w kontakcie z administracją publiczną za pośrednictwem portalu ePUAP.

Uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego w Gminie Dopiewo jest jednym z działań w ramach projektu pod tytułem „Zaufany urząd – partnerstwo na rzecz informatyzacji” który jest realizowany przez Gminę Dopiewo - lidera projektu wraz z Gminą Komorniki, Gminą Tarnowo Podgórne, Gminą Kaźmierz, Gminą Mosina oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Poznaniu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.