PDF icon Harmongram dla gminy dopiewo na 2017 r.pdf

Informujemy iż, od 1 kwietnia 2015 r. odpady komunalne z nieruchomości znajdujących się na terenie naszej Gminy odbierane będą przez firmę PUK HEMAR Sp. z o.o.

Przypominamy jednocześnie, że powyższe zmiany nie mają wpływu na wysokość uiszczanych opłat i pozostają na tym samym poziomie jak dotychczas.

Nie zmieniają się również indywidualne numery kont, na które uiszczamy opłaty.

„Zagubione” numery kont możecie Państwo uzupełnić kontaktując się z:

W sprawach związanych z deklaracją o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami przejdź na stronę:

Deklaracja o wysokości opłaty za odpady

Reklamacje

W celu przesłania reklamacji związanej z odbiorem odpadów zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza reklamacji.