Wynik konsultacji w Dąbrówce

Urząd Gminy Dopiewo przystępuje do opracowania dokumentacji organizacji ruchu drogowego na ul. Komornickiej w Dąbrówce, która zostanie złożona do zaopiniowania w Starostwie. Podczas spotkania pracowników referatu inwestycji i wszystkich radnych Gminy Dopiewo z Dąbrówki przeanalizowano wyniki konsultacji społecznych, przeprowadzonych od 27 do 31.03.2019 r.

Zakup działkę w Zakrzewie

Gmina Dopiewo sprzedaje 13 działek budowlanych, położonych w atrakcyjnych lokalizacjach w Zakrzewie o powierzchni od 650 do 1493 m2. Cena za 1 m2 wynosi od 189 do 200 zł + VAT (23%). Zapraszamy do udziału w przetargach.

Konsultacje społeczne w sprawie Komornickiej

Mieszkańcy Dąbrówki będą mogli wyrazić swoją opinię w sprawie organizacji ruchu na ul. Komornickiej podczas konsultacji społecznych. Konieczność uporządkowania sytuacji na tej ulicy wynika z utrudnień w ruchu, związanych z parkowaniem samochodów. Przedstawiamy warianty. Do 15 marca 2019 r. czekamy na propozycje mieszkańców.

Utrudnienia na A2

Już za 9 miesięcy wszyscy kierowcy korzystający z autostrady A2 pojadą nowoczesną, trzypasmową obwodnicą Poznania. Inwestycja zostanie ukończona do połowy 2020 roku. Od 1 marca przez dwa pierwsze weekendy marca trwać będą prace przygotowawcze do rozbudowy A2. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu.
Schronisko na terenie wysypiska - Dopiewo

Dopiewskie schronisko

Na terenie wysypiska śmieci w Dopiewie wykonany zostanie jednokondygnacyjny budynek służący bezdomnym zwierzętom. Powstanie wybieg dla psów natomiast istniejący kontener zaadaptowany zostanie dla kotów.

Przebudowa i objazdy - Kolejowa i Środkowa w Dopiewcu

Uwaga: od 22.01.2019 r. będą prowadzone roboty drogowe w Dopiewcu. Rusza budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i Środkowej, wraz z ich przebudową, co wiąże się z utrudnieniami w ruchu kołowym. Bez nich realizacja inwestycji, poprawiającej komfort życia mieszkańców, nie byłaby możliwa.

Strony