Konsultacje drogowe

Konsultacje społeczne - Skórzewo

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do e-konsultacji społecznych w sprawie koncepcji projektu budowy ulicy Polnej w Skórzewie. Przedłużamy składanie uwag do 22.04.2020r.
Kanalizacja

Podłącz się do kanalizacji

Można podłączyć się do kanalizacji. Jeśli mieszkasz przy ulicy Skórzewskiej w Skórzewie od dziś możesz przyłączyć swoją nieruchomość do kanalizacji sanitarnej.
Konsultacje drogowe

Konsultacje społeczne - Dąbrówka

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do e-konsultacji społecznych w sprawie projektu budowy drogi wzdłuż torów w Dąbrówce. Składanie uwag i sugestii w terminie do 31.03.2020 r.

Dyskusje publiczne w sprawie mpzp odwołane

Informujemy, że zostały odwołane - zaplanowane na dzień 13 marca br., dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, odbywające się w urzędzie Gminy Dopiewo.

5. edycja DBO

Rusza 5. edycja Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego. Dotychczas, dzięki kreatywności i aktywności mieszkańców, zrealizowaliśmy wspólnie w ramach DBO, takie inwestycje jak: place zabaw, pumptracki, boiska, parki i miejsca rekreacji, zakupiliśmy ratowniczego Quada i zamontowaliśmy sztuczne lodowisko na ferie zimowe.

Blisko 3 mln dotacji na Batorowską

Gmina Dopiewo pozyskała blisko 3 mln dotacji z PROW na lata 2014 - 2020 na budowę ul. Batorowskiej w Dąbrowie. Podpisanie umowy miało miejsce 30.01.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Nowe przejscia dla pieszych

Powstały dwa nowe przejścia dla pieszych na ulicy Ks. Stanisława Kozierowskiego, w Skórzewie. Uprzejmie prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w związku z nowo wprowadzoną organizacją ruchu.

Zmiana organizacji ruchu w Dąbrowie

Na ul. Pasjonatów w Dąbrowie obowiązuje nowa organizacja ruchu.Od ul. Piaskowej do ronda przy węźle Dąbrówka/Skórzewo wprowadzony został ruch jednokierunkowy w stronę południową. Wydzielony jest pas pieszo-jezdni.

Strony