Dyskusje publiczne w sprawie mpzp odwołane

Informujemy, że zostały odwołane - zaplanowane na dzień 13 marca br., dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, odbywające się w urzędzie Gminy Dopiewo.

5. edycja DBO

Rusza 5. edycja Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego. Dotychczas, dzięki kreatywności i aktywności mieszkańców, zrealizowaliśmy wspólnie w ramach DBO, takie inwestycje jak: place zabaw, pumptracki, boiska, parki i miejsca rekreacji, zakupiliśmy ratowniczego Quada i zamontowaliśmy sztuczne lodowisko na ferie zimowe.

Blisko 3 mln dotacji na Batorowską

Gmina Dopiewo pozyskała blisko 3 mln dotacji z PROW na lata 2014 - 2020 na budowę ul. Batorowskiej w Dąbrowie. Podpisanie umowy miało miejsce 30.01.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Nowe przejscia dla pieszych

Powstały dwa nowe przejścia dla pieszych na ulicy Ks. Stanisława Kozierowskiego, w Skórzewie. Uprzejmie prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w związku z nowo wprowadzoną organizacją ruchu.

Zmiana organizacji ruchu w Dąbrowie

Na ul. Pasjonatów w Dąbrowie obowiązuje nowa organizacja ruchu.Od ul. Piaskowej do ronda przy węźle Dąbrówka/Skórzewo wprowadzony został ruch jednokierunkowy w stronę południową. Wydzielony jest pas pieszo-jezdni.

Jest S5!

Bezpieczniej, bardziej komfortowo i szybciej mogą od połowy grudnia przemieszczać się kierowcy między Poznaniem a Wrocławiem. W sobotę 14 grudnia otwarto ponad 50 km drogi ekspresowej S-5, obejmujący m.in. węzeł Konarzewo w Gminie Dopiewo.

Utrudnienia w ruchu

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 28.11.br do 29.11.br do godziny 15.00, będą prowadzone prace w obrębie ulic Kolejowej i Berłowej w Dąbrówce. W tym rejonie powstanie objazd, spowodowany brakiem przejazdu ulicą Kolejową. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do odpowiednich znaków drogowych.

Wycinka drzew niebezpiecznych

Nadleśnictwo Konstantynowo informuje, że w dniach od 25.11 do 20.12.2019 r. prowadzona będzie wycinka drzew niebezpiecznych na ul. Długiej w Zakrzewie. W miejsca wycinki posadzone zostaną nowe drzewa i krzewy liściaste.

Strony