Milion na drogi gminne

Ministerstwo infrastruktury 3 września 2019 roku opublikowało wyniki naboru wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych prowadzonego w marcu 2019 roku, zatwierdzone przez Ministra.  W naborze Gmina Dopiewo złożyła 3 wnioski, z czego 2 znalazły się na liście zakwalifikowanych do dofinansowania i 1 na liście rezerwowej.

Objazd do Zborowa

W dniu 22.07.2019 r. od godz. 18.00 do 23.07.2019 r. godz. 20.00 zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego droga gminna nr 3197P Fiałkowo - Zborowo z uwagi na układanie nowej nawierzchni bitumicznej. Objazd do Zborowa zostanie poprowadzony przez Więckowice ul. Jarzębinową.

Warszawskie rozmowy z PKP PLK S.A.

Budowa przejścia pod torami w Palędziu i inne ważne dla Gminy Dopiewo sprawy były tematem rozmów Wójta Gminy Dopiewo Adriana Napierały z Dyrektorem ds. realizacji inwestycji Arnoldem Breschem. Do spotkania doszło dzięki osobistemu zaangażowaniu Posła Bartłomieja Wróblewskiego.

Utrudnienia na autostradzie

Zakończyły się prace związane z rozbudową ponad 5-kilometrowego fragmentu obwodnicy Poznania. Obwodnica ma już wyasfaltowane po 3 pasy ruchu. Teraz, prace przeniosą się na fragment Luboń - Krzesiny. Nowa organizacja ruchu obowiązywać będzie od 22 lipca br.

Przestrzeń dla mieszkańców w Dąbrówce

Wójt Gminy Dopiewo 16 kwietnia br. podpisał umowę na zagospodarowanie działki 585/1 przy ul. Komornickiej w Dąbrówce. Wykonawcą jest firma IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany. Prace związane z zagospodarowaniem działki trwać będą 5 miesięcy. Wartość inwestycji to prawie milion dwieście pln.

Wynik konsultacji w Dąbrówce

Urząd Gminy Dopiewo przystępuje do opracowania dokumentacji organizacji ruchu drogowego na ul. Komornickiej w Dąbrówce, która zostanie złożona do zaopiniowania w Starostwie. Podczas spotkania pracowników referatu inwestycji i wszystkich radnych Gminy Dopiewo z Dąbrówki przeanalizowano wyniki konsultacji społecznych, przeprowadzonych od 27 do 31.03.2019 r.

Zakup działkę w Zakrzewie

Gmina Dopiewo sprzedaje 13 działek budowlanych, położonych w atrakcyjnych lokalizacjach w Zakrzewie o powierzchni od 650 do 1493 m2. Cena za 1 m2 wynosi od 189 do 200 zł + VAT (23%). Zapraszamy do udziału w przetargach.

Strony