Zamknięta ul. Leśna w Dąbrowie

Informujemy, że od dnia 30 lipca br. rozpoczną się roboty związane z układaniem nawierzchni oraz krawężników na odcinku ulic Wiejska - Szafirowa. Dostęp do posesji będzie utrudniony przez okres 2-3 dni.

Zaprojektuj plażę w Zborowie

Wójt Gminy Dopiewo ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej zagospodarowania Owocowej Plaży w Zborowie. Na prace czekamy do 20 lipca 2018 r.

Przerwa w dostawie wody

W związku z koniecznością modernizacji magistrali wodociągowej w dniach 18 i 19 czerwca 2018 r. w godzinach od 23.00 do 5.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców spółki wodnej.

Zmiana lokalizacji przystanków w Dąbrowie

W związku z przebudową ulicy Leśnej w Dąbrowie, 19 czerwca zostaną zmienione lokalizacje przystanków autobusowych na ulicach Poprzecznej i Leśnej. Uwaga, na przystanku przy ul. Leśnej zatrzymywać się będą tylko autobusy linii nr 727.

Leśna na liście rezerwowej

Projekt Gminy Dopiewo znalazł się na liście rezerwowej „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Jedynie 44 spośród 204 zgłoszonych projektów z terenu województwa wielkopolskiego zostały zakwalifikowane do realizacji.

Konsultacje drogowe Zakrzewo

Przedmiotem konsultacji społecznych jest prezentacja projektu budowy ulicy Leśnej w Zakrzewie (od ul. Niezłomnych do ul. Sportowej). Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii dotyczących projektu.

Konsultacje drogowe Dopiewo

Urząd Gminy Dopiewo przeprowadza konsultacje społeczne, których celem jest prezentacja projektu budowy ul. Akacjowej w Dopiewie. Zapraszamy osoby zainteresowane do składania uwag i sugestii dotyczących projektu.

Konsultacje drogowe Skórzewo

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii dotyczących projektu budowy ulic w rejonie Wiosennej i Jesiennej w Skórzewie. Konsultacje odbywają się do 22 czerwca 2018 r.

Projekt po konsultacjach

Przedmiotem konsultacji społecznych była prezentacja projektu budowy ulic Leśnej i Dojazd w Dąbrowie. Po przeanalizowaniu uwag do projektu złożonych przez mieszkańców gminy została opracowana ostateczna wersja projektu.

Konsultacje drogowe Skórzewo

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii dotyczących projektu budowy ul. Polnej w Skórzewie. Konsultacje odbywają się do 22 czerwca 2018 r.

Strony