Nowe ceny za wodę z Aquanet SA

Informujemy mieszkańców Gminy Dopiewo, korzystających z usług realizowanych przez Aquanet SA, że od 6 czerwca br. obowiązywać będzie nowa taryfa dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i obowiązywać będzie przez okres trzech lat.

RSP Dąbrówka buduje hale

Drugą halę produkcyjną przy węźle S11 zbudowała Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Dąbrówka  Zawieszenie wiechy miało miejsce 25 maja 2018 r. Generalne wykonawstwo Spółdzielnia powierzyła ponownie firmie W.P.I.P. Hala, podobnie jak ta zbudowana 2 lata temu, przeznaczona jest pod wynajem.

Prace sejsmiczne w Palędziu

Od czerwca do września 2018 na terenie gminy Dopiewo - Palędzie, prowadzone będą prace sejsmiczne, w celu poszukiwań i rozpoznania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Badania polegać będą na rejestrowaniu mikrodrgań sejsmicznych przez zestaw specjalistycznych pojazdów.

Poznańska Kolej Metropolitalna

W piątek pierwszy pociąg z nowym logo PKM wyjechał w promocyjną trasę. Wśród pasażerów, w kabinie maszynisty pojawił się 7 letni Oliver Romanowski, którego praca w konkursie na logo PKM otrzymała wyróżnienie. Poznańska Kolej Metropolitalna to nie tylko przewozy, to także budowa 55 węzłów przesiadkowych czy 4,5 tysiąca miejsc parkingowych poza Poznaniem.

Projekt ul. Batorowskiej

Przedmiotem konsultacji społecznych była prezentacja projektu budowy ulicy Batorowskiej w Dąbrowie. Po przeanalizowaniu uwag do projektu złożonych przez mieszkańców gminy została opracowana ostateczna wersja projektu.

Dąbrowa zyska świetlicę

Gmina Dopiewo podpisała z poznańską Pracownią Projektową A.N.I. Anna Smólska umowę na wykonanie dokumentacji technicznej świetlicy wiejskiej w Dąbrowie. Świetlica usytuowana w pobliżu boiska sportowego, będzie pełnić rolę miejsca spotkań, integracji mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Budowa na Malinowej

Budowa drogi przy ulicy Malinowej w Dąbrówce potrwa do końca maja br. Ruch wahadłowy w zależności od przeprowadzanych prac drogowych będzie utrzymywany w godzinach od 9.00 do 16.00.

Uwagi do projektu ulic w Palędziu

Mieszkańców gminy Dopiewo oraz ulic Malinowej, Wrzosowej, Jagodowej, Oliwkowej, Jeżynowej, Modrzewiowej i Borówkowej w Palędziu zapraszamy do składania uwag i sugestii dotyczących projektu budowy Państwa ulic. Zaproponowane sugestie zostaną przekazane projektantowi, a ostateczna wersja opracowania zamieszczona na stronie www.dopiewo.pl.

Malinowa utrudnienia

Firma Colas Polska informuje, że ze względów na układanie warstwy ścieralnej ruch na ulicy Malinowej w Dąbrówce i Palędziu na wysokości Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w dniu 16 maja br. będzie częściowo wstrzymany.

Konsultacje drogowe

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii dotyczących projektu budowy ul. Łąkowej i Południowej w Dopiewie. Konsultacje odbywają się do 9 maja 2018 r.

Strony