Kanalizacja w ul. Pogodnej

W Skórzewie na ulicy Pogodnej 29 maja br. rozpoczęły się roboty drogowe, związane z budową ulicy wraz z kanalizacją deszczową. Wykonawca na czas budowy kanału umożliwi przejazd ulicą w obie strony.
Kanalizacja

Kanalizacja w Zakrzewie

Uprzejmie informujemy, że uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie dla kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie na ulicach Leśnej i Dębowej.
Kanalizacja

Kanalizacja w Dąbrowie

Uprzejmie informujemy, że uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie dla kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie na ulicach Krańcowa, Szafirowa i Lazurowa.

Utrudniony dojazd do posesji

Wykonawca robót Firma Optimo, informuje, że od dnia 30 lipca br. rozpoczną się roboty związane z układaniem nawierzchni oraz krawężników na odcinku ulic Wiejska - Szafirowa w Dąbrowie. Dostęp do posesji będzie utrudniony przez okres 2-3 dni. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Nowe ceny za wodę z Aquanet SA

Informujemy mieszkańców Gminy Dopiewo, korzystających z usług realizowanych przez Aquanet SA, że od 6 czerwca br. obowiązywać będzie nowa taryfa dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i obowiązywać będzie przez okres trzech lat.
Kanalizacja

Kanalizacja w Dąbrowie etap II

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.02.2018 r. uzyskaliśmy pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Dąbrowie. W sprawie odbioru przyłącza sieci kanalizacyjnej należy kontaktować się bezpośrednio z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Kanalizacja

Kanalizacja w Zakrzewie

Uprzejmie informujemy, że mieszkańcy ulic Zielonej, Leśnej, Wspólnej, Środkowej w Zakrzewie mogą już zgłaszać chęć przyłączenia się do sieci. Szczegóły dotyczące umowy oraz technicznego odbioru możecie Państwo uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o., mieszczącym się przy ulicy Wyzwolenia 15, w Dopiewie.
Kanalizacja

Kanalizacja w Dąbrówce

W związku z pracami związanych z budową sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Komornickiej w Dąbrówce, wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Prace będą realizowane do 31.07.2017 r. Prosimy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania drogi.

Strony