Zamknięcie ulic w Dopiewcu

W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi (intensywne opady deszczu), prace polegające na ułożeniu nawierzchni bitumicznej zostaną przełożone na 13 maja od godz. 9.00 do 14 maja do godz. 17.00. Zamknięte zostaną ulice: Kolejowa i Środkowa w Dopiewcu. Objazd ulicą Polną w Dopiewcu. Przepraszamy za utrudnienia.
Kanalizacja

Kanalizacja w Zakrzewie

Uprzejmie informujemy, że uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie dla kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie na ulicach Leśnej i Dębowej.
Kanalizacja

Kanalizacja w Dąbrowie

Uprzejmie informujemy, że uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie dla kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie na ulicach Krańcowa, Szafirowa i Lazurowa.

Utrudniony dojazd do posesji

Wykonawca robót Firma Optimo, informuje, że od dnia 30 lipca br. rozpoczną się roboty związane z układaniem nawierzchni oraz krawężników na odcinku ulic Wiejska - Szafirowa w Dąbrowie. Dostęp do posesji będzie utrudniony przez okres 2-3 dni. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Nowe ceny za wodę z Aquanet SA

Informujemy mieszkańców Gminy Dopiewo, korzystających z usług realizowanych przez Aquanet SA, że od 6 czerwca br. obowiązywać będzie nowa taryfa dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i obowiązywać będzie przez okres trzech lat.
Kanalizacja

Kanalizacja w Dąbrowie etap II

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.02.2018 r. uzyskaliśmy pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Dąbrowie. W sprawie odbioru przyłącza sieci kanalizacyjnej należy kontaktować się bezpośrednio z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Kanalizacja

Kanalizacja w Zakrzewie

Uprzejmie informujemy, że mieszkańcy ulic Zielonej, Leśnej, Wspólnej, Środkowej w Zakrzewie mogą już zgłaszać chęć przyłączenia się do sieci. Szczegóły dotyczące umowy oraz technicznego odbioru możecie Państwo uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o., mieszczącym się przy ulicy Wyzwolenia 15, w Dopiewie.
Kanalizacja

Kanalizacja w Dąbrówce

W związku z pracami związanych z budową sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Komornickiej w Dąbrówce, wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Prace będą realizowane do 31.07.2017 r. Prosimy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania drogi.
Kanalizacja w Palędziu

Kanalizacja w Palędziu

Mogą podłączyć się do kanalizacji mieszkańcy Palędzia z ulic: Olszynowa, Radosna, Nowa (w części), Piękna (w części), Pogodna (w części). Urząd Gminy Dopiewo uzyskał 9.11.2015 r. pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej.

Strony