Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 1.01.2020 r. umożliwił osobom niepełnosprawnym składanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu SOW.
Senior

Aktywizacja zawodowa mieszkańców

Zapraszamy osoby pełnoletnie na bezpłatne warsztaty. Spotkania odbędą się w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14. Zapisy pod numerami telefonów 61 846 38 52/54.

Pojemniki BIO

Od 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek segregowania nowej frakcji odpadów – bioodpadów. Na terenie Gminy Dopiewo należącej do Związku Międzygminnego „CZO – SELEKT” odpady te będą odbierane razem z odpadami zielonymi (trawą, liśćmi, drobnymi gałązkami) tylko z pojemników.

Rozwój przedsiębiorczości i innowacje

Rozpoczyna się nabór wniosków w programie finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w Polsce, mogą otrzymać nawet 2 mln euro na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych procesów.
ngo

Europa dla obywateli - szkolenie NGO

W ramach współpracy instytucji oraz wsparcia działań i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury i trzeciego sektora, Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 22 .01. 2020 r. w Poznaniu.

Mikrorachunek podatkowy dla każdego

Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego - mikrorachunku podatkowego. Jest to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów, dzięki niemu podatnik będzie mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek, PIT, CIT i VAT.

Strony