ZUS

1 września wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Od 1 do 20 września 2020 r. ponownie rodzicom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy. O zasiłek można będzie się starać, m.in. w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego będą mogli skorzystać rodzicie, którzy sprawują osobistą opiekę nad dziećmi do 8 roku  życia.

Powszechny spis rolny 2020 – pracujący w rolnictwie

Szacuje się, że w polskie rolnictwo skupia ok. 10,5% pracujących. To jeden z najwyższych wskaźników w Unii Europejskiej, wyższe osiągają tylko takie kraje, jak Rumunia, Bułgaria, Chorwacja i Grecja. W najbogatszych krajach: Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Belgii czy Niemczech udział pracujących w rolnictwie jest prawie dziesięciokrotnie mniejszy.
Bus Gminny1

Wrześniowe rozkłady jazdy komunikacji publicznej

W dniu 1 września wprowadzony zostanie zasadniczy rozkład jazdy na liniach autobusowych ZTM. W przypadku linii podmiejskich zmienią się rozkładowe czasy przejazdów między przystankami (bardziej dopasowane do realnych), co skutkuje drobnymi różnicami w godzinach odjazdów w poszczególnych przystanków.
ZUS

Dodatek solidarnościowy

Tylko do końca sierpnia można wnioskować o dodatek solidarnościowy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już 271 mln z tytułu tego dodatku.

Dotacje na urządzenia do zbierania deszczówki

24 sierpnia startuje pierwsza edycja  przyjmowania wniosków na dofinansowanie do budowy systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania na terenie Gminy Dopiewo. Wysokość dopłaty wynosi 70% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4 tys. zł.
DBO_2021

Przed głosowaniem - poznaj projekty DBO

Od dziś do 22 września br. wnioskodawcy, których projekty zakwalifikowały się do Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego mogą promować swoje zadania. Na zapoznanie się z ofertą, która miałaby nas przekonać do późniejszego głosowania mamy miesiąc.

Strony