Rajd rowerowy do Rogalina

Fundacja Pro Bike & Dance zaprasza turystów rowerowych z terenu gminy Dopiewo w niedzielę 27 września na „Rajd rowerowy do siedziby rodu Raczyńskich w Rogalinie połączony ze zwiedzaniem Galerii malarstwa oraz Powozowni”. Galerię malarstwa oraz Powozownię będziemy zwiedzać z przewodnikiem.

Gminno - Parafialne Dożynki

Święto plonów, zrzeszające rolników ziemi dopiewskiej tradycyjnie odbywa się na przełomie sierpnia i września. To ważny moment dla rolników, zgodnie z wielowiekową tradycją dożynki są momentem podziękowania rolnikom za ich codzienną pracę.

Zgłoś kandydata do Dopiewskich Filarów!

Po raz piąty zapraszamy mieszkańców Gminy Dopiewo do zgłaszania kandydatów do Nagrody Wójta Gminy Dopiewo „Dopiewski Filar”. Kandydatów w 3 kategoriach „animator”, „ambasador” i „super – filar” można zgłaszać do końca listopada 2020 r.

Na srebrnym ekranie

Podpoznańskie lasy, pałace czy muzea to nie tylko idealne miejsca spędzania wolnego czasu, ale też źródło inspiracji i atrakcyjne plenery dla filmowców.

81. rocznica wybuchu II wojny światowej

W tym roku przypada 81 rocznica wybuchu II wojny światowej, największaej wojny w historii (1.09.1939). Na terenie Gminy Dopiewo znajduje się kilka miejsc nawiązujących do tragicznych wydarzeń tamtego okresu.

Msza dziękczynna za plony w Skórzewie

W sobotę w parafii p.w. św. Marcina i św. Wincentego M. w Skórzewie odbyła się msza dziękczynna za tegoroczne plony. Z powodu panujących wciąż ograniczeń związanych z epidemią uroczystość przybrała inny niż dotychczas charakter. Dziękujemy wszystkim, którzy współuczestniczyli w przygotowaniu tak pięknego wydarzenia.

Potrójne Święto

Czwarta rocznica nadania i poświęcenia Sztandaru Sołtysów Gminy Dopiewo, setna rocznica Bitwy Warszawskiej i Święto Matki Boskiej Zielnej przypadło na 15 sierpnia 2020 r.  Samorządowcy i mieszkańcy Gminy Dopiewo wzięli udział w uroczystej mszy św., odprawionej w kaplicy w Dopiewcu.

Pożegnanie proboszcza Konarzewa

Parafianie i przedstawiciele samorządu pożegnali 25 lipca 2020 r. ks. Krzysztofa Różańskiego, który z dniem 1 sierpnia rozpocznie posługę w parafii NNMP na poznańskich Ratajach. Proboszczem konarzewskiej parafii św. Marcina i św. Piotra w Okowach był 9 lat.

Konkurs na rymowankę dla dzieci rolników

Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym ogłosiła Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego..20 autorów najlepszych rymowanek zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 300 zł.

Druga książka o grodzie w Dąbrówce

Nominację do Nagrody PTPN, przyznawanej najlepszym książkom o Wielkopolsce, otrzymała w czerwcu tego roku monografia ”Dwa grody nad Wirynką. Dąbrówka, stanowisko 1 i 2, woj. wielkopolskie”, red. Marzena Szmyt i Paweł Pawlak, wydana przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Ma ponad 700 stron.

Strony