Konarzewo w dożynkowym nastroju

Uroczystości dożynkowe w Konarzewie uświetniła msza św. dziękczynna, którą odprawił ks. Proboszcz Krzysztof Różański. Obecni na nich byli włodarze Gmin: Dopiewa – Adrian Napierała i Komornik – Jan Broda, ponieważ parafianie mieszkają w obu sąsiadujących ze sobą Gminach. Proboszcz poświęcił chleby i wieńce, które przed kościołem rozdawali Wójtowie.
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

Zakończenie Lata w Dąbrowie

Sołectwo Dąbrowa i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. A. Lindgren w Dąbrowie zapraszają 12 września br. o godz. 18.00 na zabawę rekreacyjną z okazji zakończenia lata. Impreza odbędzie się na terenie boiska szkolnego, a w programie pojawią się takie atrakcje

Gołuski spotkały się muzycznie z Bel Canto

Po raz pierwszy Chór Gminy Dopiewo - Bel Canto odwiedził w ramach cyklu „Muzycznych Spotkań” sołectwo Gołuski, gdzie w świetlicy wiejskiej dał koncert. Po koncercie społeczność bawiła się na pikniku do późnych godzin wieczornych.

Uroczystości Dożynkowe w Dopiewie

Uroczystości dożynkowe odbyły się w Dopiewie 5.09.2015 r. Rozpoczęła je msza św. dziękczynna, którą w kościele w Dopiewie odprawił ks. proboszcz Marek Kina. Poświęcił chleb i wieniec, które wnieśli mieszkańcy. Oprócz organisty wydarzenie uświetniła Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo.

Złoty Krzyż i Medal Złoty

Zbigniew Kowalczyk i Eligiusz Tomkowiak, związani z Gminą Dopiewo, zostali uhonorowani 25 sierpnia 2015 r. odznaczeniami nadanymi przez Prezydenta RP. Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymał Zbigniew Kowalczyk, Komendant Straży Gminnej w Dopiewie. Eligiusz Tomkowiak, regionalista z Dopiewa, został wyróżniony za popularyzację i upamiętnienie historii Polski Złotym Krzyżem Zasługi.
Chór Bel Canto

Sołeckie spotkanie muzyczne z chórem Bel Canto

Sołtys i Rada Sołecka wsi Gołuski, zapraszają wszystkich melomanów na koncert w ramach „Sołeckich spotkań muzycznych z chórem Bel Canto”, który odbędzie się 5 września 2015 r. o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Gołuskach.
Marta Podulka

Rumpuć w Rokietnicy

Niezmiennie od ośmiu lat w pierwszą sobotę miesiąca Rokietnica zaprasza mieszkańców gminy i okolic na degustację rumpucia. Jak w każdej poprzedniej, tak i w tej edycji zaplanowane zostały stałe punkty programu cieszące się sympatią odbiorców. Nie zabraknie także ciekawych nowości, które z pewnością zaskarbią sobie uznanie. Imprezę uświetni koncert gwiazdy wieczoru Marty Podulki.
Plakat konkursu fotograficznego

Wielkopolska Rodzina w Obiektywie

Fundacja AKME, ROPS i Marszałek Województwa Wielkopolskiego zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „Wielkopolska Rodzina w Obiektywie”. Konkurs ma na celu ukazanie pozytywnych relacji w rodzinach, których członkiem jest Osoba z niepełnosprawnością.

Piknik rodzinny Wspólnej Przestrzeni

Pod hasłem „Wspólna Przestrzeń - warsztaty twórcze zorganizowane przez mieszkańców dla mieszkańców”, 23 sierpnia br. odbył się na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Dąbrówka oraz w pomieszczeniach el Pueblo piknik rodzinny. Organizatorem imprezy była grupa inicjatywna „Wspólna przestrzeń” przy współpracy: Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Dąbrówce, el Pueblo oraz Ilovet.

Strony