400 kV

Drugi Tor 400 kV

Budowa linii czterotorowej dwunapięciowej 400 kV Plewiska–Kromolice, o długości 32 km,  jest jedną z bardziej znanych inwestycji PSE S.A. w Polsce. Sama linia Ostrów – Plewiska jest bardzo ważna, gdyż zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, wpływa na niezawodność i sprawność funkcjonowania sieci. Rozbudowa linii ma na celu zapobieganie rozległym awariom sieci elektroenergetycznej w naszym regionie.

Konsultacje 400 kV w Skórzewie

Konsultacje społeczne przedstawicieli Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA z mieszkańcami Gminy Dopiewo w sprawie linii wysokich napięć 2x 400 kV relacji Plewiska - Piła Krzewina odbyły się 5 października 2016 r. w Gimnazjum im. I. J. Paderewskiego w Skórzewie. Wzięło w nich udział ok. 70 mieszkańców. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele stowarzyszeń i samorządu Gminy Dopiewo.
Linia wysokich naięć

Konsultacje społeczne w sprawie 2x 400 kV w Skórzewie

Konsultacje społeczne z przedstawicielami Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA w sprawie linii wysokich napięć 2x 400 kV relacji Plewiska - Piła Krzewina odbędą się 5 października 2016 r. o godz. 18:00 w holu Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego w Skórzewie przy ul. Ks. Stanisława Kozierowskiego 1. Przypomnijmy…

Przedstawiciele Konsorcjum w UG

Do kolejnego spotkania w sprawie linii 2x 400 kV Plewiska – Piła Krzewina doszło 5.04.2016 r. w Urzędzie Gminy Dopiewo. Na zaproszenie Wójta Gminy Dopiewo – Adriana Napierały przyjechali przedstawiciele wykonawcy: Konsorcjum IDS – Enprom, inwestora - Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz Stowarzyszeń zainteresowanych rozwojem sprawy.

Linia 2x 400 kV - to jest temat

Ekipa telewizyjna interwencyjnego programu TVP Info „To jest temat” odwiedziła Lusówko w sąsiedniej Gminie Tarnowo Podgórne. Powodem wizyty była sprawa, która i dla Gminy Dopiewo jest ważna: linie wysokich napięć, których przebieg budzi kontrowersje, bo ingeruje w zabudowę i środowisko. Przed kamerami stanęli mieszkańcy Lusówka i innych sołectw z terenu obu gmin, w większości z okolic. Obecni byli przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Forum Gmin przeciw 2x 400 kV

Włodarze dziesięciu wielkopolskich Gmin stworzyli nieformalne Forum Gmin w sprawie ochrony mieszkańców przed niepożądanym przebiegiem linii wysokiego napięcia 2x 400 kV Poznań Plewiska – Piła Krzewina. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w Tarnowie Podgórnym 18.11.2015 r. w Urzędzie Gminy. Wziął w nim udział Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała.

Nie dla słupów obok domów - spotkanie w sprawie 2x 400 kV

Nowy przebieg linii 2 x 400 kV Poznań Plewiska – Piła Krzewina był tematem spotkania, które odbyło się 15.10.2015 r. w świetlicy szkoły podstawowej w Więckowicach. Udział wzięło około 200 osób, głównie z Gminy Dopiewo i Gminy Tarnowo Podgórne – mieszkańcy i przedstawiciele samorządów. Organizatorami spotkania była grupa społeczników, z Robertem Jankowskim, mieszkańcem sołectwa Więckowice na czele. Łączy ich hasło: „Nie dla słupów obok domów”. Zbierają podpisy pod petycją. Utworzyli forum. Chcą założyć stowarzyszenie.
Słup 400 kV

Stanowisko w sprawie 400 kV wysłane wykonawcy inwestycji

Wójt Gmina Dopiewo przekazał stanowisko Rady Gminy Dopiewo wykonawcy linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska, wyłonionemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Podobnie jak wcześniej, w piśmie do PSE, wskazał na konieczność przeprowadzenia szczegółowych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dopiewo, celem wypracowania najkorzystniejszego przebiegu linii 400 kV przez teren Gminy Dopiewo.