400 kV

Raport Oddziaływania na Środowisko 400kV

Udostępniamy treść Raportu Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska, prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 22.06.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Piła Krzewina - Plewiska
Słup 400 kV

Budowa 400kV - prace geologiczne

Informujemy, że od 2 lipca 2018 r. geolodzy z firmy INTERRA – Przedsiębiorstwo Geologiczne i Geotechniczne będą wykonywać na terenie gminy odwierty geologiczne oraz sondować grunty w miejscach przyszłych stanowisk słupowych.

Debatowali o linii 400 kV

Debata „Budowa linii wysokiego napięcia – jak zmieni Gminę Dopiewo?” przyciągnęła 11 kwietnia 2018 r. do „Domu Strażaka” w Dopiewie 50 osób: samorządowców, przedstawicieli stowarzyszeń, mediów i mieszkańców. Jej przedmiotem była planowana budowa linii 400 kV Baczyna – Plewiska. Inwestycja ta została umieszczona w tzw. specustawie.

Weź udział w debacie 400 kV

Debata „Budowa linii wysokiego napięcia – jak zmieni Gminę Dopiewo?” odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00 w Domu Strażaka, przy ul. Szkolnej 21 w Dopiewie. Wstęp wolny.

Dąbrowa - zebranie z linią napięć w tle

Linia wysokich napięć, budowana przez Konsorcjum firm IDS Energetyka i Enprom dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych, była głównym tematem zebrania wiejskiego, które odbyło się w Dąbrowie 23 maja 2017 r. Dopiewo jest jedną z ośmiu gmin, którą przetnie linia 2x 400 kV Poznań Plewiska – Piła Krzewina. Dąbrowa jest sołectwem, przez które linia ma przebiegać.
400 kV

Pomiary geodezyjne pod 400 kV

W związku z budową linii napowietrznej 400 kV Piła Krzewina - Plewiska, w dniach od 8 do 10 kwietnia 2017 r., geodeci przeprowadzą nieinwazyjne prace pomiarowe na terenie gminy Dopiewo. Zebrane dane posłużą do przygotowania map projektowych. Prace zostaną wykonane bez wykorzystania sprzętu ciężkiego.
 

400 kV

Drugi Tor 400 kV

Budowa linii czterotorowej dwunapięciowej 400 kV Plewiska–Kromolice, o długości 32 km,  jest jedną z bardziej znanych inwestycji PSE S.A. w Polsce. Sama linia Ostrów – Plewiska jest bardzo ważna, gdyż zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, wpływa na niezawodność i sprawność funkcjonowania sieci. Rozbudowa linii ma na celu zapobieganie rozległym awariom sieci elektroenergetycznej w naszym regionie.

Strony