400 kV

Wszczęte postępowanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wszczął postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Piła Krzewina-Plewiska
400 kV

Raport Oddziaływania na Środowisko 400kV

Udostępniamy treść Raportu Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska, prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 22.06.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Piła Krzewina - Plewiska
Słup 400 kV

Budowa 400kV - prace geologiczne

Informujemy, że od 2 lipca 2018 r. geolodzy z firmy INTERRA – Przedsiębiorstwo Geologiczne i Geotechniczne będą wykonywać na terenie gminy odwierty geologiczne oraz sondować grunty w miejscach przyszłych stanowisk słupowych.

Debatowali o linii 400 kV

Debata „Budowa linii wysokiego napięcia – jak zmieni Gminę Dopiewo?” przyciągnęła 11 kwietnia 2018 r. do „Domu Strażaka” w Dopiewie 50 osób: samorządowców, przedstawicieli stowarzyszeń, mediów i mieszkańców. Jej przedmiotem była planowana budowa linii 400 kV Baczyna – Plewiska. Inwestycja ta została umieszczona w tzw. specustawie.

Weź udział w debacie 400 kV

Debata „Budowa linii wysokiego napięcia – jak zmieni Gminę Dopiewo?” odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00 w Domu Strażaka, przy ul. Szkolnej 21 w Dopiewie. Wstęp wolny.

Dąbrowa - zebranie z linią napięć w tle

Linia wysokich napięć, budowana przez Konsorcjum firm IDS Energetyka i Enprom dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych, była głównym tematem zebrania wiejskiego, które odbyło się w Dąbrowie 23 maja 2017 r. Dopiewo jest jedną z ośmiu gmin, którą przetnie linia 2x 400 kV Poznań Plewiska – Piła Krzewina. Dąbrowa jest sołectwem, przez które linia ma przebiegać.

Strony