Słup 400 kV

Co dalej z linią 400 kV Baczyna - Plewiska?

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., inwestor zadania „Budowa dwutorowej linii 400 kV Baczyna-Plewiska”, zapraszają mieszkańców Gminy Dopiewo na spotkania informacyjno - konsultacyjne. Odbędą się one 24 i 25 września.
400 kV

Odwołanie od decyzji

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego Nr IR_III.747.52.2019.8 z dnia 22 sierpnia w sprawie wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr 25/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Piła-Krzewina-Plewiska”.
400 kV

Budowa linii 400kV Piła Krzewina - Plewiska

Dotyczy: Budowa linii 400kV Piła Krzewina - Plewiska (150791). Zawiadamiamy o zamiarze przystąpienia do wykonania robót geologicznych zawartych w „Projekt Robót Geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich dla planowanej budowy słupów linii energetycznej 400kV Piła Krzewina - Plewiska.
400 kV

Wszczęte postępowanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wszczął postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Piła Krzewina-Plewiska
400 kV

Raport Oddziaływania na Środowisko 400kV

Udostępniamy treść Raportu Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska, prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 22.06.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Piła Krzewina - Plewiska
Słup 400 kV

Budowa 400kV - prace geologiczne

Informujemy, że od 2 lipca 2018 r. geolodzy z firmy INTERRA – Przedsiębiorstwo Geologiczne i Geotechniczne będą wykonywać na terenie gminy odwierty geologiczne oraz sondować grunty w miejscach przyszłych stanowisk słupowych.

Debatowali o linii 400 kV

Debata „Budowa linii wysokiego napięcia – jak zmieni Gminę Dopiewo?” przyciągnęła 11 kwietnia 2018 r. do „Domu Strażaka” w Dopiewie 50 osób: samorządowców, przedstawicieli stowarzyszeń, mediów i mieszkańców. Jej przedmiotem była planowana budowa linii 400 kV Baczyna – Plewiska. Inwestycja ta została umieszczona w tzw. specustawie.

Weź udział w debacie 400 kV

Debata „Budowa linii wysokiego napięcia – jak zmieni Gminę Dopiewo?” odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00 w Domu Strażaka, przy ul. Szkolnej 21 w Dopiewie. Wstęp wolny.

Dąbrowa - zebranie z linią napięć w tle

Linia wysokich napięć, budowana przez Konsorcjum firm IDS Energetyka i Enprom dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych, była głównym tematem zebrania wiejskiego, które odbyło się w Dąbrowie 23 maja 2017 r. Dopiewo jest jedną z ośmiu gmin, którą przetnie linia 2x 400 kV Poznań Plewiska – Piła Krzewina. Dąbrowa jest sołectwem, przez które linia ma przebiegać.

Strony