Forum Gmin przeciw 2x 400 kV

Włodarze dziesięciu wielkopolskich Gmin stworzyli nieformalne Forum Gmin w sprawie ochrony mieszkańców przed niepożądanym przebiegiem linii wysokiego napięcia 2x 400 kV Poznań Plewiska – Piła Krzewina. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w Tarnowie Podgórnym 18.11.2015 r. w Urzędzie Gminy. Wziął w nim udział Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała.

Nie dla słupów obok domów - spotkanie w sprawie 2x 400 kV

Nowy przebieg linii 2 x 400 kV Poznań Plewiska – Piła Krzewina był tematem spotkania, które odbyło się 15.10.2015 r. w świetlicy szkoły podstawowej w Więckowicach. Udział wzięło około 200 osób, głównie z Gminy Dopiewo i Gminy Tarnowo Podgórne – mieszkańcy i przedstawiciele samorządów. Organizatorami spotkania była grupa społeczników, z Robertem Jankowskim, mieszkańcem sołectwa Więckowice na czele. Łączy ich hasło: „Nie dla słupów obok domów”. Zbierają podpisy pod petycją. Utworzyli forum. Chcą założyć stowarzyszenie.
Słup 400 kV

Stanowisko w sprawie 400 kV wysłane wykonawcy inwestycji

Wójt Gmina Dopiewo przekazał stanowisko Rady Gminy Dopiewo wykonawcy linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska, wyłonionemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Podobnie jak wcześniej, w piśmie do PSE, wskazał na konieczność przeprowadzenia szczegółowych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dopiewo, celem wypracowania najkorzystniejszego przebiegu linii 400 kV przez teren Gminy Dopiewo.

Strony