dymiący komin

Co w sprawie smogu

Mieszkańcy Gminy Dopiewo mogli w tym roku po raz pierwszy składać wnioski o dopłaty do wymiany starych pieców węglowych. Gmina przeznaczyła na ten cel 250 tys. zł w tegorocznym budżecie.
piec węglowy

Dotacje na wymianę pieca

W związku z uruchomieniem przez Gminę Dopiewo programu udzielania dotacji celowych na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi przedstawiamy informację o złożonych wnioskach na wymianę pieca.

Piece pod kontrolą Straży Gminnej

595 kontroli spalania odpadów przeprowadziła w ubiegłym roku Straż Gminna w Dopiewie -wylegitymowano 359 osób, pouczono - 42, ukarano - 32 osoby. Od stycznia do 13 lutego tego roku strażnicy gminni przeprowadzili na terenie Gminy Dopiewo 98 kontroli spalania odpadów - 4 osoby ukarano, 2 - pouczono.
dymiący komin

Powiat idzie na wojnę ze smogiem

Od 14 lutego mieszkańcy Powiatu będą mogli składać wnioski o dopłaty do wymiany starych pieców węglowych. Finansowanie obejmie modernizację lub likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym.  Na jeden lokal przysługiwać będzie dotacja w wysokości do 7 tysięcy złotych.

Rośliny parapetowe w walce ze smogiem

Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem alarmów smogowych. Informacje o stanie powietrza i kontroli materiałów opałowych znajdują się na pierwszych stronach gazet.Do „walki” z pyłami zawieszonymi można wykorzystać rośliny zarówno te posadzone w ogrodzie jak i te mniejsze, które hodujemy na domowym parapecie.
dymiący komin

Trują nas i siebie

Jeszcze dwa lata temu tak często nie mówiło się o zanieczyszczeniu powietrza, którym oddychamy. To nie znaczy, że problem nie istniał, zatruwanie atmosfery nasila się przecież od dawna. Sygnalizowała to już w 2000 r. Najwyższa Izba Kontroli. Urządzenia pomiarowe nie były wcześniej łatwo dostępne. Teraz znalazły się w powszechnym użyciu, a wartości przez nie wskazywane są alarmujące.
Aparat telefoniczny

Gminny Telefon Antysmogowy !

Oto numer Gminnego Telefonu Antysmogowego: 722 323 362, który obsługuje  Straż Gminną w Dopiewie. Prosimy zgłaszać niepokojące oznaki, które mogą świadczyć o zatruwaniu powietrza poprzez spalanie materiałów do tego nieprzeznaczonych - żółty, pomarańczowy lub bardzo czarny kolor dymu, nieprzyjemna woń, itp.

Likwidacja źródeł niskiej emisji

W powiecie poznańskim sytuacja stanu powietrza nie jest tak dramatyczna jak w innych regionach kraju, co nie znaczy, że nie należy dostrzegać problemu. Jednym z pomysłów na poprawę powietrza jest dofinansowywanie do wymian pieców.
piec węglowy

Gmina pomoże w wymianie pieca

Od stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Dopiewie będzie można złożyć wniosek o dofinansowanie wymiany starego pieca na bardziej ekologiczny system ogrzewania. O dotacje w wysokości do 5 tys.zł. mogą się starać osoby fizyczne, podmioty gospodarcze oraz spółdzielnie mieszkaniowe.
dymiący komin

Walczymy ze smogiem - mandaty po 500 zł

Smog w Polsce stał się bohaterem numer jeden serwisów informacyjnych ostatnich dni. Palimy czym popadnie. Polska znajduje się na szczycie niechlubnych rankingów państw Europy, a nawet świata. Zawartość substancji toksycznych w powietrzu wielokrotnie przekracza normy. Bezrefleksyjnie „oszczędzając”, trwonimy zdrowie. Lekarze i ekolodzy biją na alarm. Jeśli coś Państwa niepokoi, dzwońcie pod numer Straży Gminnej w Dopiewie, która sprawdzi miejsce emisji dymu.