Tarcza Straży Gminnej Gminy Dopiewo

Nowe uprawnienia Straży Gminnej

Wysoki mandat można otrzymać za brak deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zawarte w niej nieprawdziwe informacje. 4 września 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy.

PSZOK - i czynne

20 kwietnia br. ponownie zostają uruchomione Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK. W trakcie oddawania odpadów należy zachować środki ostrożności obowiązujące w całym kraju (maseczki, rękawiczki i zachowanie odległości).

Nowa deklaracja za odbiór odpadów

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” informuje, że od 1 kwietnia 2020 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 27 zł od osoby. Istnieje możliwość zmniejszenia łącznej kwoty z danej nieruchomości za kompostowanie bioodpadów - Ulga wynosi 2 zł od nieruchomości. 
PSZOK w Dopiewie

PSZOK zamknięty

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie gminy Dopiewo z dniem 17 marca 2020 roku zostają zamknięte do odwołania.

Segregacja to podstawa

Uprzejmie przypominamy, że odpady BIO w pojemniku należy wrzucać „luzem” bez jakichkolwiek worków foliowych – również biodegradowalnych.

O odpadach na komisji

Przedstawiciele ZM CZO „Selekt” i firmy Alkom, na zaproszenie Rady Gminy Dopiewo wzięli udział w Komisji Wspólnej. Powodem były zmiany w gospodarce odpadami, wynikające z wejścia w życie nowych przepisów i związane z organizacją świadczenia usług na terenie Gminy Dopiewo w 2020 r. Radnych w równym stopniu interesowało uzyskanie odpowiedzi na pytania, kierowane za ich pośrednictwem przez mieszkańców, dotyczące problemów.

Pojemniki BIO

Od 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek segregowania nowej frakcji odpadów – bioodpadów. Na terenie Gminy Dopiewo należącej do Związku Międzygminnego „CZO – SELEKT” odpady te będą odbierane razem z odpadami zielonymi (trawą, liśćmi, drobnymi gałązkami) tylko z pojemników.

Strony