Ważne zmiany w ustawie śmieciowej

Zmiany dotyczące Deklaracji Śmieciowych, składane przez właścicieli nieruchomości obowiązują od 6 września 2019r. Zmiany przede wszystkim dotyczą terminów składania deklaracji.

Posprzątali las

​​​​​​​15 września 2019 r. mieszkańcy ulicy Słonecznej i Planetarnej w Zakrzewie zorganizowali akcję „sprzątania lasu” Wzięli w niej udział zarówno dorośli, jak i dzieci.

Selekt przypomina o wpłatach

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”  przypomina mieszkańcom gminy Dopiewo, że w związku z rosnącymi zaległościami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,  o terminowym regulowaniu płatności!

Awaria śmieciarki

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 4.04.2019r. nastąpiła poważna awaria pojazdu. W związku z tym, odpady zmieszane z pojemników z miejscowości Dąbrowa, zostaną odebrane w dniu dzisiejszym, tj. 5.04.2019r.

Jedni śmiecą, drudzy sprzątają

Za oknem coraz jaśniej słońce świeci, drzewa się zielenią – to znak, że wiosna wkracza coraz mocniej. W minioną sobotę (30.03) w wielu miejscach na terenie gminy Dopiewo odbyło się społeczne sprzątanie najbliższego otoczenia.

Dostarczamy worki

Szanowni Mieszkańcy. W dniu dzisiejszym Firma Alkom - odbiorca odpadów komunalnych - dostarczy worki do segregacji do gospodarstw domowych na terenie gminy Dopiewo. Przepraszamy za opóźnienia, ze względu na brak terminowej dostawy worków przez producenta.
Mycie pojemników

Śmieci zmieszane tylko w pojemnikach

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” informuje, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia jej w pojemnik na zmieszane odpady komunalne. W związku z powyższym odpady zmieszane wystawione w workach nie będą odbierane.

Sprawozdania dla Selektu

Informacja dla podmiotów - firm, zbierających odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - tzw. punkty skupów. Sprawozdanie należy składać na adres „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”, raz w roku, do dnia 31 stycznia za rok poprzedni.

"SELEKT" uruchamia dodatkowe telefony

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” informuje, że w trosce o jakość świadczonych usług, od dnia 2 stycznia 2019 roku zostały uruchomione trzy dodatkowe numery telefonów.

Strony