Obwody łowieckie

Terminy Polowań

Koło Łowieckie 79 Orzeł ZO Poznań informuje o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021.
Szczepienia przeciwko grypie

Seniorze! Zaszczep się

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób 65 + zameldowanych na terenie Gminy Dopiewo. Powiat poznański po raz siódmy realizuje „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego”.

Seniorze! Zostań w domu

Seniorze nie lekceważ zagrożenia. Zostań w domu i w razie potrzeby skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie będzie z Tobą w kontakcie: ustali, kto i w jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.Program skierowany jest do osób w wieku powyżej 70 lat.
Ozdrowieńcy - osocze

Potrzebne osocze ozdrowieńców

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu apeluje do ozdrowieńców o oddawanie osocza – osocze od takich osób zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Kto może oddać osocze?

Bliżej natury w Więckowicach

Rozpoczęły się prace przygotowawcze na działce nr 139 w Więckowicach. Mieszkańcy, wraz z Zakładem Usług Komunalnych z Dopiewa równają teren pod elementy małej architektury: m.in. ławki, tablice edukacyjne, stojak na rowery, ławostół - które uatrakcyjnią teren odpoczynku dla turystów.
plakat z napisem oświata

Nauka zdalna w klasach 4-8

Mniej uczniów będzie przychodziło do szkół podstawowych. Od poniedziałku 26 października klasy 4-8 przechodzą na nauczanie zdalne. Tryb stacjonarny został utrzymany dla klas 1-3. 56% uczniów szkół podstawowych Gminy Dopiewo pozostanie w domach i będzie uczyło się online.
krzyżówka spisowa

Krzyżówka spisowa

Zapraszamy mieszkańców gminy Dopiewo do rozwiązania krzyżówki spisowej. Po jej rozwiązaniu, wypełniony „Kupon krzyżówkowy” należy sfotografować i do 16 listopada br. przesłać na adres e-mail Konkurs_POZ@stat.gov.pl.
Szkola Podstawowa w Dąbrowie

Szkoła w Dąbrowie pod nadzorem

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie od 22 października znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym. Tak zdecydował Sanepid. Powodem jest wykrycie koronawirusa u jednego z nauczycieli. Do 29 października nauka odbywać się będzie zdalnie, zgodnie z planem zajęć.

Złoty medal w Judo

W weekend 3-4.10. br, w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyły się Mistrzostwa Polski Judo Osób z Niepełnosprawnościami. Podczas tego wydarzenia złoty medal i tytuł Mistrza Polski zdobył mieszkaniec i uczeń naszej gminy Aleksander Dziamski.

Zapal znicz pamięci

Tematem wiodącym akcji „Zapal znicz pamięci” są sylwetki ofiar niemieckich zbrodni, osób które zginęły w egzekucjach organizowanych na terenie m.in. Wielkopolski. IPN zachęca do zrobienia 25 października zdjęcia w miejscu pamięci i przesłanie go na adres: zapalzniczpamieci@ipn.gov.pl

Strony