Film o grodzie w Dąbrówce - starszym od Poznania

Do wyjątkowego odkrycia doszło w 2016 r. w Dąbrówce. Podczas wykopalisk archeolodzy natrafili na  gród słowiański z połowy IX w., starszy od Poznania. Film jest częścią projektu realizowanego przez Urząd Gminy Dopiewo, którego celem jest zachowanie tej niezwykłej historii w pamięci mieszkańców.

W małym kinie

20 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie z okazji Dnia Patrona przygotowano przedstawienie, podczas którego uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście mogli obejrzeć krótką historię filmu opowiedzianą słowem, tańcem i muzyką.

Złota Żaba

Trzech uczniów z gminy Dopiewo (S.P. Skórzewo i S. P. Dąbrowa) zakwalifikowało się do drugiego etapu konkursu wojewódzkiego „Złota Żaba”. Spośród 102 uczestników organizatorzy konkursu, wyróżnili tych, którzy posiadali umiejętność łączenia logicznego myślenia z wyobraźnią i gotowością szukania niebanalnych rozwiązań. Gratulujemy.
protest

Zespół ds. sytuacji w oświacie

Wójt Gminy Dopiewo powołał 19 marca 2019 r. zespół, którego zadaniem jest monitoring sytuacji w placówkach oświatowych Gminy Dopiewo, w związku z zapowiedzianym na 8 kwietnia i coraz bardziej prawdopodobnym ogólnopolskim strajkiem pracowników oświaty.

Fraktal na stulecie

Uczniowie szkoły podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce z ogromną przyjemnością i zaangażowaniem włączyli się w projekt „Fraktal na stulecie” w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki.

Międzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy

W SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce odbyła się II edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego dla klas 6 i 8. W tym roku udział w konkursie wzięli uczniowie szkół ze Skórzewa, Konarzewa, Plewisk oraz dwie szkoły z Dąbrówki.

Bohaterka 112

- Twoja postawa może być wzorem do naśladowania, nie tylko dla rówieśników, ale dla wszystkich mieszkańców Gminy – napisał Wójt Gminy Dopiewo  Adrian Napierała w „Dyplomie Uznania”, który otrzymała Zuzanna Dzik, uczennica I klasy Szkoły im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce.

Szkoła w Dopiewcu otwiera drzwi

Nie ulega wątpliwości, iż celem edukacji powinno być wychowanie młodego człowieka, który z podniesionym czołem, odwagą i przede wszystkim wszechstronną wiedzą wkroczy w wielki świat. Drzwi otwarte w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu odbędą się 22 marca o godz. 17.00.

Stypendia dla licealistów

Program Stypendialny Horyzonty oferuje wsparcie uczniom z całej Polski, którzy chcą mieszkać w dużym mieście oraz zdobywać w nim wiedzę i doświadczenia. Umożliwiamy stypendystom naukę w najciekawszych liceach i technikach w kraju. Stypendium to też wsparcie materialne na czas nauki w liceum czy technikum.

List Wójta do pracowników placówek oświatowych

Wójt Gminy Dopiewo z życzliwością odnosił się do postulatów nauczycieli, apelując, by protestując mieli na uwadze dobro uczniów. W piśmie do Premiera wskazał na niewydolność systemu finansowania zadań oświatowych i niedoszacowanie subwencji oświatowej przekazywanej gminom przez państwo, wzywając do podjęcia działań naprawczych.

Strony