drzwi_otwarte

Drzwi Otwarte w szkołach

Wszystkie Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Dopiewo organizują dla rodziców pierwszoklasistów spotkania pn:. Drzwi Otwarte, podczas których zostaną zaprezentowane osiągnięcia, dorobek i zaplecze naukowe poszczególnych szkół.

Pchli Targ w Dąbrówce

W sobotę 23 marca br. w godzinach od 10.00 do 14.00. Rada Rodziców, przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce organizuje Pchli Targ pod hasłem: „Nie potrzebujesz? Wymień, oddaj, sprzedaj!”, który odbędzie się w holu szkoły.

Żłobek „BABY-HOUSE"

Gmina Dopiewo jest Partnerem projektu nr RPWP.06.04.01-30-0038/18, współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020, realizowanego przez Beneficjenta BABY-HOUSE ŻŁOBEK KLUB MALUCHA Monika Michalak z siedzibą w Dopiewcu.

Leśna Polana w Dopiewcu

Na osiedlu „Leśna Polana” przy ul. Jesionowej w Dopiewcu powstaje publiczne przedszkole. Placówka, która będzie dysponowała 175 miejscami, rozpocznie swoją działalność we wrześniu 2019 r. Rekrutacja już od 18 marca.
ngo

Wyniki konkursu NGO

40 z 50 zadań zgłoszonych przez 27 organizacji pożytku publicznego w konkursie ogłoszonym przez Gminę Dopiewo, zostanie dofinansowanych w 2019 r.  Ocenę ofert przeprowadziła 8-osobowa komisja  konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Dopiewo. Rozdysponowano 867,5  tys. zł z 945 tys. zł.

Dzień Otwarty

Zapraszamy na Dzień Otwarty Przedszkola Specjalnego i Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Luboniu, który odbędzie się 10 stycznia 2019 r. w godz. od 14.00 do 17.00. Przedszkole mieści się przy ul. Jana III Sobieskiego 97A za Ośrodkiem Kultury w Luboniu.
Ferie Zimowe 2017

Ferie Zimowe 2019

Ferie zimowe tuż tuż. Sprawdź co w tegoroczne ferie, które przypadają w terminie od 14 do 25 stycznia br. oferują młodzieży szkolnej jednostki oświatowe, Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

Strony