Komisja Rolnictwa, 6.07.20

Rada Gminy informuję, że w dniu 6 lipca 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

Absolutorium dla Wójta

Rada Gminy Dopiewo udzieliła Wójtowi – Adrianowi Napierale absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r. Podczas XX sesji, która odbyła się 15 czerwca, miała miejsce również debata, dotycząca „Raportu o stanie Gminy”, zakończona udzieleniem Wójtowi votum zaufania.  

Komisja Oświaty, 22.06.20

Rada Gminy informuje, że w dniu 22 czerwca 2020 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

Raport o stanie Gminy Dopiewo

Na najbliższej sesji Rady Gminy Dopiewo w dniu 15 czerwca 2020 r. odbędzie się debata nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy Dopiewo za 2019 rok. W debacie nad Raportem mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy.

Strony