Wójt Gminy Dopiewo

Woda to życie

Dynamiczny rozwój Gminy Dopiewo, przyrost liczby mieszkańców, powstawanie nowych, rozległych osiedli mieszkaniowych, tworzenie nowych miejsc pracy powodują wzrost zapotrzebowania na media, a podstawowym z nich jest woda. Rozpoczęła się budowa magistrali wodociagowej.

Wójt Gminy Dopiewo

Wkraczając w 2017 rok

Myśląc o osiągnięciach minionego roku, najłatwiej dostrzec rzeczy materialne - zbudowane budynki, wyremontowane drogi, świecące nocą lampy, warto pamiętać o sukcesach, które być może nie rzucają się w oczy, lecz mają fundamentalne znaczenie dla sprawności funkcjonowania samorządu i jakości jego działań…

Wójt Gminy Dopiewo

Między starym a nowym rokiem

Zbliża się budżetowy koniec roku. Nowy budżet, to nowe zadania, plany i inwestycje które będziemy realizować w 2017 roku. W roku bieżącym wykonaliśmy łącznie ok. 140 mniejszych i większych zadań. Ma nadzieję, że przygotowywane obecnie przetargi na realizacje przyszłorocznych zadań wpłyną pozytywnie na jakość życia naszych mieszkańców i przedsiębiorców.
Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała

Zapraszamy na Dożynki

Gmina Dopiewo jest postrzegana w ostatnich latach jako dobre miejsce do zamieszkania. Stała się przykładem dynamicznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego, które w sposób widoczny zaznaczyło swoją obecność w krajobrazie, stając się często tłem dla pól lub przykuwając naszą uwagę ekspansywnym okrawaniem miejsc upraw i nadawaniem kolejnym terenom charakteru podmiejskiego.
Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała

Wykorzystujemy szanse

Gmina Dopiewo leży po zachodniej stronie dużego miasta, jakim jest Poznań. Bardzo dynamicznie się rozwija. Z gminy rolniczej zmienia się w gminę o charakterze mieszkaniowym. Rocznie przybywa jej około 1000 mieszkańców. 1 maja 2004 r. Polska weszła do Unii Europejskiej i tym samym dołączyła do grona 28 państw członkowskich. UE stanowi ogromny rynek zbytu, również ogromną siłę społeczną w postaci ponad 500 mln osób, które mieszkają na terenie państw wchodzących w jej skład.

Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała

Wakacyjny front robót

Lato jest w samorządzie okresem wytężonej pracy. Rusza oczekiwana od wielu lat i pożądana budowa ul. Kolejowej w Dąbrówce. Oprócz nawierzchni zostanie uzupełniona przy okazji tej inwestycji kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa. Oraz szereg innych inwestycji które mam nadzieję wpłyną istotnie na komfort życia naszych mieszkańców.
Zebranie wiejskie Dopiewo 2016

Czas zebrań

W okresie około świątecznym miałem przyjemność wziąć udział w licznych „Śniadaniach Wielkanocnych”, czyniąc razem z Państwem zadość tradycji. W Wielką Środę zakończył się cykl zebrań wiejskich, które odbyły się w każdym z 11 Sołectw. Na zebraniach starałem się podać najważniejsze informacje dotyczące stanu naszej Gminy - spraw ogólnych, jak i dotyczących Sołectw, czyli spraw dla Państwa najistotniejszych.
Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała

Nowe Studium

Na ostatniej sesji Rady Gminy Dopiewo, która odbyła się w końcu lutego 2016 r., zostało uchwalone m.in. „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzeni dla Gminy Dopiewo”. Studium to dokument, który w sposób ogólny określa politykę przestrzenną i zasady zagospodarowania przestrzeni na terenie jednostki administracyjnej. Jest ono podstawowym dokumentem, który kreuje politykę przestrzenną Gminy.

Bezpieczeństwo na Malinowej w Dąbrówce

W październiku mieszkańcy ul. Malinowej w Dąbrówce i Palędziu zorganizowali spotkanie. Przyczyną jego zwołania było bezpieczeństwo, którego poczucie spadło w związku ze wzmożeniem ruchu kołowego i pieszego w okolicy oraz w następstwie nieszczęśliwego wypadku, do którego niedawno doszło na tej ulicy.