NA WYBORY! - Gmina Dopiewo walczy o frekwencję

Mieszkańcy powalczcie o frekwencję i nagrody! Cała Gmina Dopiewo walczy o frekwencję w wyborach prezydenckich. W filmie do uczestnictwa zachęcają Wójt Gminy Dopiewo i Sołtysi. Konkurs dla Sołectw z pulą nagród do 210 tys. zł Mieszkańcu - Twój głos ma znaczenie! Zagłosuj!
Wójt Gminy Dopiewo

30-lat Samorządu

Przypadające na maj tego roku obchody 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce, miały być w Gminie Dopiewo huczne i radosne. Planowaliśmy konferencję samorządową, którą chcieliśmy przybliżyć mieszkańcom ideę samorządności i wpływ, jaki od 1990 r., przez trzy dekady, miał samorząd na naszą rzeczywistość.
Wójt Gminy Dopiewo

Nowa normalność

Urząd Gminy Dopiewo stara się prowadzić w czasach epidemii standardową działalność. Bezpośredni kontakt z urzędnikami jest ograniczony, można jednak wrzucić pismo do skrzynki podawczej wystawionej w przedsionku urzędu, wysłać korespondencję poprzez ePUAP, e-mailem lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała

Po zebraniach

Jak co roku, na przełomie lutego i marca, odbyły się w jedenastu sołectwach Gminy Dopiewo zebrania wiejskie. Dzięki nim miałem okazję na rozmowę i wymianę informacji. Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli w nich udział, za obecność, konstruktywną i merytoryczną dyskusję i ciekawe pytania.

Absolutorium dla Wójta

Rada Gminy Dopiewo udzieliła Wójtowi – Adrianowi Napierale absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r. Podczas XX sesji, która odbyła się 15 czerwca, miała miejsce również debata, dotycząca „Raportu o stanie Gminy”, zakończona udzieleniem Wójtowi votum zaufania.  

Zapraszamy na film: 30 lat Samorządu Gminy Dopiewo

Na 2020 r. przypada 30-lecie samorządu gminnego w Polsce. Zapraszamy do obejrzenia filmu, który w syntetyczny sposób podsumowuje ten okres. Zobaczcie jak Gmina Dopiewo urzeczywistniała ideę samorządności. Jak samorządowcy zmieniali swoją „Małą Ojczyznę”.
Wójt Gminy Dopiewo

Trudne czasy dla samorządu

Zbliżająca się jesień to okres konstruowania przez samorządy budżetów na rok następny. Mając na względzie potrzeby i możliwości budżetowe, musimy zadbać o realizację przedsięwzięć strategicznych z punktu widzenia całej Gminy.
Wójt Gminy Dopiewo

Wybieramy Sołtysów

W lutym i marcu odbywają się zebrania wiejskie. W tym roku mają one charakter sprawozdawczo - wyborczy. Są wyjątkowe z uwagi na to, że we wszystkich 11 Sołectwach odbywają się wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich, którzy będą pełnili swoją funkcję przez następne 5 lat.

Strony