Zebranie wiejskie Dopiewo 2016

Czas zebrań

W okresie około świątecznym miałem przyjemność wziąć udział w licznych „Śniadaniach Wielkanocnych”, czyniąc razem z Państwem zadość tradycji. W Wielką Środę zakończył się cykl zebrań wiejskich, które odbyły się w każdym z 11 Sołectw. Na zebraniach starałem się podać najważniejsze informacje dotyczące stanu naszej Gminy - spraw ogólnych, jak i dotyczących Sołectw, czyli spraw dla Państwa najistotniejszych.
Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała

Nowe Studium

Na ostatniej sesji Rady Gminy Dopiewo, która odbyła się w końcu lutego 2016 r., zostało uchwalone m.in. „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzeni dla Gminy Dopiewo”. Studium to dokument, który w sposób ogólny określa politykę przestrzenną i zasady zagospodarowania przestrzeni na terenie jednostki administracyjnej. Jest ono podstawowym dokumentem, który kreuje politykę przestrzenną Gminy.

Bezpieczeństwo na Malinowej w Dąbrówce

W październiku mieszkańcy ul. Malinowej w Dąbrówce i Palędziu zorganizowali spotkanie. Przyczyną jego zwołania było bezpieczeństwo, którego poczucie spadło w związku ze wzmożeniem ruchu kołowego i pieszego w okolicy oraz w następstwie nieszczęśliwego wypadku, do którego niedawno doszło na tej ulicy.

Strony