Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała

Nieprawidłowości w odbiorze odpadów - oświadczenie Wójta

Zastrzeżenia mieszkańców Gminy Dopiewo, dotyczące nieterminowości odbioru odpadów, do jakich dochodzi w ostatnich tygodniach, są w pełni uzasadnione. O ile rozpoczęcie obsługi wiąże się z koniecznością poznania terenu, o tyle występowanie nieprawidłowości  ponad miesiąc od rozpoczęcia obsługi jest nie do przyjęcia.

Adrian Napierała - Wójt Gminy Dopiewo

Wiosenne porządki

Marzec jest miesiącem wiosennych porządków. Każdy z nas sprząta dom, ogród, swoje najbliższe otoczenie. Gmina Dopiewo również przystępuje do sprzątania i prac naprawczych na drogach gminnych. Wiosna to także początek prac budowlanych, w różnych miejscowościach rozpoczną się zaplanowane w na ten rok inwestycje gminne.

Wójt Gminy Dopiewo

Woda to życie

Dynamiczny rozwój Gminy Dopiewo, przyrost liczby mieszkańców, powstawanie nowych, rozległych osiedli mieszkaniowych, tworzenie nowych miejsc pracy powodują wzrost zapotrzebowania na media, a podstawowym z nich jest woda. Rozpoczęła się budowa magistrali wodociagowej.

Wójt Gminy Dopiewo

Wkraczając w 2017 rok

Myśląc o osiągnięciach minionego roku, najłatwiej dostrzec rzeczy materialne - zbudowane budynki, wyremontowane drogi, świecące nocą lampy, warto pamiętać o sukcesach, które być może nie rzucają się w oczy, lecz mają fundamentalne znaczenie dla sprawności funkcjonowania samorządu i jakości jego działań…

Wójt Gminy Dopiewo

Między starym a nowym rokiem

Zbliża się budżetowy koniec roku. Nowy budżet, to nowe zadania, plany i inwestycje które będziemy realizować w 2017 roku. W roku bieżącym wykonaliśmy łącznie ok. 140 mniejszych i większych zadań. Ma nadzieję, że przygotowywane obecnie przetargi na realizacje przyszłorocznych zadań wpłyną pozytywnie na jakość życia naszych mieszkańców i przedsiębiorców.
Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała

Zapraszamy na Dożynki

Gmina Dopiewo jest postrzegana w ostatnich latach jako dobre miejsce do zamieszkania. Stała się przykładem dynamicznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego, które w sposób widoczny zaznaczyło swoją obecność w krajobrazie, stając się często tłem dla pól lub przykuwając naszą uwagę ekspansywnym okrawaniem miejsc upraw i nadawaniem kolejnym terenom charakteru podmiejskiego.
Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała

Wykorzystujemy szanse

Gmina Dopiewo leży po zachodniej stronie dużego miasta, jakim jest Poznań. Bardzo dynamicznie się rozwija. Z gminy rolniczej zmienia się w gminę o charakterze mieszkaniowym. Rocznie przybywa jej około 1000 mieszkańców. 1 maja 2004 r. Polska weszła do Unii Europejskiej i tym samym dołączyła do grona 28 państw członkowskich. UE stanowi ogromny rynek zbytu, również ogromną siłę społeczną w postaci ponad 500 mln osób, które mieszkają na terenie państw wchodzących w jej skład.

Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała

Wakacyjny front robót

Lato jest w samorządzie okresem wytężonej pracy. Rusza oczekiwana od wielu lat i pożądana budowa ul. Kolejowej w Dąbrówce. Oprócz nawierzchni zostanie uzupełniona przy okazji tej inwestycji kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa. Oraz szereg innych inwestycji które mam nadzieję wpłyną istotnie na komfort życia naszych mieszkańców.
Zebranie wiejskie Dopiewo 2016

Czas zebrań

W okresie około świątecznym miałem przyjemność wziąć udział w licznych „Śniadaniach Wielkanocnych”, czyniąc razem z Państwem zadość tradycji. W Wielką Środę zakończył się cykl zebrań wiejskich, które odbyły się w każdym z 11 Sołectw. Na zebraniach starałem się podać najważniejsze informacje dotyczące stanu naszej Gminy - spraw ogólnych, jak i dotyczących Sołectw, czyli spraw dla Państwa najistotniejszych.
Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała

Nowe Studium

Na ostatniej sesji Rady Gminy Dopiewo, która odbyła się w końcu lutego 2016 r., zostało uchwalone m.in. „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzeni dla Gminy Dopiewo”. Studium to dokument, który w sposób ogólny określa politykę przestrzenną i zasady zagospodarowania przestrzeni na terenie jednostki administracyjnej. Jest ono podstawowym dokumentem, który kreuje politykę przestrzenną Gminy.

Strony