Powrót do wykazu wszystkich lokalizacji

Boisko piłkarskie Gminnego Klubu Sportowego GKS Dopiewo, prezes - Krystian Grzegorzewicz

mail:klub@gksdopiewo.pl

Właściciel: Gmina Dopiewo

Administrator: Gminny Ośrodek Sportu i Rekracji Dopiewo, dyrektor - Marcin Napierała

tel. 618 148 262 

mail: gosir@dopiewo.pl

Użytkownik: Gminny Klub Sportowy Dopiewo

Adres: 
62-070 Dopiewo, ul. Polna 1a
Kategoria: 
Boisko piłkarskie

Na mapie zaznaczono niebieskim markerem położenie na mapie dla lokalizacji Boisko piłkarskie w Dopiewie na ul. Polnej.

Aby przejść do mapy ze wszystkim lokalizacjami kliknij tutaj.