Powrót do wykazu wszystkich lokalizacji

Miejsce ogniskowe: udostępniane w porozumieniu z sołtysem sołectwa Więckowice

Sołtys sołectwa Więckowice: Anna Kwaśnik

tel. 501 758 062

Adres: 
62-070 Więckowice, ul.Parkowa
Kategoria: 
Miejsce ogniskowe

Na mapie zaznaczono niebieskim markerem położenie na mapie dla lokalizacji Miejsce ogniskowe w Więckowicach ul. Parkowa.

Aby przejść do mapy ze wszystkim lokalizacjami kliknij tutaj.