Powrót do wykazu wszystkich lokalizacji

Miejsce ogniskowe: udostępniane w porozumieniu z sołtysem wsi Więckowice

Sołtys wsi Więckowice: Anna Kwaśnik

tel. 501 758 062

Adres: 
62*-070 Więckowice, ul.Gromadzka 7
Kategoria: 
Miejsce ogniskowe

Na mapie zaznaczono niebieskim markerem położenie na mapie dla lokalizacji Miejsce ogniskowe w Więckowicach na ul. Gromadzkiej.

Aby przejść do mapy ze wszystkim lokalizacjami kliknij tutaj.