Powrót do wykazu wszystkich lokalizacji

Wiata biesiadna: udostępniana w porozumieniu z sołtysem sołectwa Więckowice

Sołtys sołectwa Więckowice: Anna Kwaśnik

tel. 501 758 062

Adres: 
62-070 Więckowice, ul.Parkowa
Kategoria: 
Wiata biesiadna

Na mapie zaznaczono niebieskim markerem położenie na mapie dla lokalizacji Wiata biesiadna w Więckowicach, ul. Parkowa.

Aby przejść do mapy ze wszystkim lokalizacjami kliknij tutaj.