Powrót do wykazu wszystkich lokalizacji
Szlak pamięci prowadzący do zbiorowych mogił w lasach okolic Dąbrówki, Zakrzewa i Palędzia: ogólnodostępny

Łączy kilka miejsc pamięci narodowej. W bezimiennych grobach, w lasach pomiędzy Zakrzewem, Palędziem i Dąbrówką, spoczywa 4 500 - 8 000 ofiar zbrodni hitlerowskich z II wojny światowej.

Według niektórych źródeł liczba ofiar spoczywających w mogiłach zbiorowych mogła być większa i wynosić aż kilkanaście tysięcy, lecz ślady zbrodni zostały zatarte. 

To więźniowie Fortu VII, studenci, nauczyciele akademiccy, duchowni, wojskowi, a także mieszkańcy okolicznych wsi.

 

Adres: 
62-070 Zakrzewo, ul. Gajowa
Kategoria: 
Trasa rowerowa

Na mapie zaznaczono niebieskim markerem położenie na mapie dla lokalizacji Szlak Pamięci w lasach Zakrzewa, Palędzia i Dąbrówki.

Aby przejść do mapy ze wszystkim lokalizacjami kliknij tutaj.