Diamentowe Gody

Diamentowe gody

Małżeństwo Józefa i Zdzisław Kościucha z Palędzia obchodzili niedawno jubileusz 60-lecia ślubu. Jubilaci zawarli związek małżeński 28 marca 1957 r. w USC w Grębocicach. Wychowali 4 dzieci, doczekali się 5 wnucząt.

PSZOK Dopiewo

Zielone odpady oddaj do PSZOK w Dopiewie

W związku z licznymi telefonami i pytaniami dotyczącymi odpadów zielonych (biodegradowalnych), Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” informuje, że w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych, mieszkańcy mogą oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - PSZOK odpady zielone w postaci: trawy, liści i drobnych gałązek (dotyczy to gałązek o średnicy do 1 cm - rozdrobnionych). 

Powiat Poznański

Poznańska w Skórzewie – ostatni etap przebudowy

Powiat poznański rozpoczyna modernizację ulic: Poznańskiej w Skórzewie i Grunwaldzkiej w Plewiskach. Wartość obu inwestycji to 11,4 mln zł z czego dofinansowanie z budżetu państwa wynosi blisko 6 mln zł. Wybrano już wykonawców, stąd niebawem ekipy remontowe pojawią się na drogach powiatowych w Plewiskach i Skórzewie.

spotkanie organizacji pozarządowych

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń

Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.), Gmina Dopiewo zamieszcza ofertę  na realizację zadania publicznego pt. „ZDROWE RELACJE – warsztaty uświadamiające jak ważne jest zdrowe funkcjonowanie w rodzinie” złożoną przez  Fundacji  Innowacji Społecznych FISHKA

400 kV

Drugi Tor 400 kV

Budowa linii czterotorowej dwunapięciowej 400 kV Plewiska–Kromolice, o długości 32 km,  jest jedną z bardziej znanych inwestycji PSE S.A. w Polsce. Sama linia Ostrów – Plewiska jest bardzo ważna, gdyż zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, wpływa na niezawodność i sprawność funkcjonowania sieci. Rozbudowa linii ma na celu zapobieganie rozległym awariom sieci elektroenergetycznej w naszym regionie.

Strajk nauczycieli

Strajk nauczycieli

Pięć szkół z terenu Gminy Dopiewo: Gimnazjum w Dopiewie, Gimnazjum w Skórzewie, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, Szkoła Podstawowa w Skórzewie, Zespół Szkolno-przedszkolny w Dopiewie, przystąpi do ogólnopolskiego strajku nauczycieli, który odbędzie się 31 marca 2017 r.

Młodzi projektanci w Dąbrówce

Kilkunastu studentów Uniwersytetu Artystycznego szukało 22 marca 2017 r. w Dąbrówce przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu natchnienia. Mają zaprojektować wiatę rowerową, która w tym roku stanie na terenie przyszkolnym. 

Służba przygotowawcza

Zawód Żołnierz

Nie czekaj, przyjdź, podejmij wyzwanie. Służba przygotowawcza przeznaczona jest dla ochotników, także kobiet, którzy nigdy nie pełnili zawodowej służby wojsowej, a chcieliby w przyszłosci zostać żołnierzem zawodowym.

Mistrzostwa Polski w Ultimate Frisbee

Pierwsze młodzieżowe Halowe Mistrzostwa Polski w Ultimate Frisbee, odbyły się18 marca br. na hali GOSIR w Dopiewie. W mistrzostwach wzięło udział 6 drużyn z całej Polski. Dopiewo reprezentowały dwa zespoły Brave Beavers oraz Young Brave Beavers. Ten nietypowy sport cieszy się z roku na rok coraz wiekszą popularnością. Świadczy o tym uczestnictwo w treningach coraz młodszych zawodników zarówno chłopaków jak i dziewcząt.

Aukcja jak słońce

Doroczna aukcja obrazów artystów z WTZ Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”  odbyła się 17 marca 2017 r. w Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnym w Konarzewie. - Cieszę się, że Gmina Dopiewo może wspierać akcje, które służą szczytnym celom - powiedział Wójt, witając uczestników.

Strony