W ramach umowy firma wywozowa świadczy usługę odbioru odpadów zielonych (trawy, liści, drobnych gałęzi) - odbiór odbywa się od miesiąca kwietnia do listopada zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Aby w nim uczestniczyć, należy zgłosić się do  firmy wywozowej - Alkom Firma Handlowo – Usługowa.

tel. 61 852 28 75, 61 22 47 113 lub na adres e-mail: wywozy@alkom.pl

Jednorazowe zgłoszenie obowiązywało będzie przez cały okres umowy tj. do 2019 r.

Odpady zielone należy wystawiać w workach ulegających biodegradacji, które dostarcza firma wywozowa, po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w zbiórce przez właściciela nieruchomości (pierwszy odbiór po trzy worki, następnie tyle, ile zostanie odpadów zielonych wystawionych). Dopuszcza się również odbiór odpadów zielonych w pojemnikach oznaczonych „odpady zielone”, po wcześniejszym uzgodnieniu takiego sposobu odbioru przez właściciela nieruchomości z firmą wywozową.

Minimalne ilości odpadów zielonych jakie pojawią się w okresie od listopada do marca będą odbierane jako odpady zmieszane, należy je zatem umieścić w pojemniku na odpady zmieszane; wielkogabarytów i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w trakcie zbiórki objazdowej tzw. „wystawki” sprzed nieruchomości zamieszkałych dwa razy w roku, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Informacje o odpadach, jakie można w ramach zbiórki wystawić, znajdziecie Państwo na stronie www.selekt.czempin.pl .

DROGI MIESZKAŃCU, przypominamy, że odpady zielone to:

  • części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów,
  • ścięta trawa,
  • kwiaty i liście,
  • rozdrobnione gałęzie,
  • części zielone gałęzi. 

NIE WRZUCAMY do kontenera na zielone:

  • odpadów z czyszczenia ulic i placów,
  • odpadów pobudowlanych,
  • odpadów remontowych z domów i ogrodów.

Odpady zielone można również zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach; przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK w Dopiewie na ul. Trzcielińskiej (teren oczyszczalni ścieków).