DROGI MIESZKAŃCU, przypominamy, że odpady zielone to:

 • części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów,
 • ścięta trawa,
 • kwiaty i liście,
 • rozdrobnione gałęzie,
 • części zielone gałęzi. 

 

NIE WRZUCAMY do kontenera na zielone:

 • odpadów z czyszczenia ulic i placów,
 • odpadów pobudowlanych,
 • odpadów remontowych z domów i ogrodów.

 

Odpady zielone można również zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach; przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK w Dopiewie na ul. Trzcielińskiej (teren oczyszczalni ścieków).

Miejscem wyznaczonym na terenie Gminy Dopiewo z kontenerem do zbiórki odpadów zielonych jest:

 • Skórzewo, skrzyżowanie ul. Spółdzielczej i Leśnej, teren Spółdzielni Produkcji Rolnej  „Agrofirma”
 • Dopiewo, ul. Trzcielińska - PSZOK (teren Oczyszczalni Ścieków w Dopiewie)

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – Selekt” w Czempiniu przypomina o zbiórkach odpadów zielonych i liści w ramach selektywnej zbiórki bezpośrednio od właścicieli nieruchomości z częstotliwością odbioru co dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada zgodnie z harmonogramem.

PDF icon Szczegółowy harmonogram zbiórki odpadów zielonych

Sektor I:
Palędzie, Dopiewiec, Dopiewo, Gołuski, Konarzewo, Podłoziny, Żarnowiec
Glinki, Lisówki, Trzcielin, Joanka, Zborowo, Fiałkowo, Podgaj:
 • 6, 20.04.2016 r.
 • 4,18.05.2016 r.
 • 1, 15, 29.06.2016 r.
 • 13, 27.07.2016 r.
 • 10, 24.08.2016 r.
 • 7, 21.09.2016 r.
 • 5, 19.10.2016 r.
 • 2, 16 i 30.11.2016 r.
Sektor II:
Skórzewo, Dąbrowa, Dąbrówka, Zakrzewo, Pokrzywnica, Więckowice, Drwęsa:
 • 13, 27.04.2016 r.
 • 11, 25.05.2016 r.
 • 8, 22.06.2016 r.
 • 6, 20.07.2016 r.
 • 3, 17, 31.08.2016 r.
 • 14, 28.09.2016 r.
 • 12, 26.10.2016 r.
 • 9, 23.11.2016 r.

Zgłoszenie chęci odbioru odpadów zielonych właściciel nieruchomości winien skierować bezpośrednio do firmy odbierającej odpady telefonicznie: 608 119 954 lub 608 119 969, bądź też na adres e-mail: hemar@2com.pl

Zgłoszenie umożliwi sprawne dostarczenie worków z tworzyw sztucznych ulegających biodegradacji.

Kontakt do firmy odbierającej odpady:
PUK Hemar Sp. z o.o.
ul. Dworska 6
61-619 Poznań

Tel. 608 119 954 lub 608 119 969
e-mail: hemar@2com.pl

Tab. Szczegółowy harmonogram zbiórki odpadów zielonych

Harmonogram odpadow zielonych