Podmioty działające i realizujące zadania publiczne w ramach Rocznego Programu Współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podmiot Kontakt KRS  
Chór Bel Canto Gminy Dopiewo www.belcanto-dopiewo.pl 0000309264  
EMPI - Klub Karate Gminy Dopiewo www.empi.pl -  
Fundacja Bez Barier www.fundacjabezbarier.pl 0000489574  
Fundacja Brave Beavers www.bravebeavers.pl 0000505191  
Fundacja Innowacji Społecznych FISHKA www.fishka.org.pl 0000381647  
Fundacja Głosem Zwierząt www.glosemzwierzat.pl 0000373309
Fundacja Mają Przyszłość www.majaprzyszlosc.pl 0000425871
Fundacja Promocji Kultury i Sztuki SolArte www.elpueblo.com.pl/fundacja 0000701329
Fundacja Rozwoju INTEGRO www.fundacjaintegro.pl 0000466251
Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka „Intereludium” www.facebook.com/Fundacja-Wspierania-Rozwoju-Dziecka-interludium-5734070… -
Gminny Klub Sportowy Dopiewo www.gksdopiewo.pl 0000243920
Klub Sportowy CANARINHOS Skórzewo www.canarinhosskorzewo.pl -
Klub Sportowy Korona Zakrzewo www.korona-zakrzewo.pl 0000405785
Klub Sportowy ORKAN KONARZEWO www.orkankonarzewo.pl -
Klub Sportowy Victoria Judo www.victoriajudo.pl -

Polskie Towarzystwo Turytstyczno Krajoznawcze, Oddział Środowiskowy Poznań Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka Koło Pędziwiatry Dopiewo

www.pttkdopiewo.pl -
Stowarzyszenie Kulturalne im. Praksedy Lemańskiej www.stowarzyszenie-kulturalne.pl 0000091916
   
Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca - Sami Swoi www.bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=202964 0000357836
Stowarzyszenie Miłośników Starych Samochodów i Motocykli „MIKRUS” www.mikrus.pl -
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” www.promyk-komorniki.pl 0000076193
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa SKAUT www.sites.google.com/site/skautsph/home 0000512234
Stowarzyszenie „Razem z Brzechwą” www.spdop.edupage.org/text6/ 0000507467
Uczniowski Klub Sportowy Grot Więckowice www.grotwieckowice.pl  
Uczniowski Klub Sportowy Pantery Dopiewo www.panterydopiewo.pl -
ZHP Rejon Buk Szczep Dopiewo www.buk.zhp.net.pl -