Podmioty działające i realizujące zadania publiczne w ramach Rocznego Programu Współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podmiot Kontakt
Chór Bel Canto Gminy Dopiewo www.belcanto-dopiewo.pl
EMPI - Klub Karate Gminy Dopiewo www.empi.pl
Fundacja Bez Barier www.fundacjabezbarier.pl
Fundacja Brave Beavers www.bravebeavers.pl
Fundacja Głosem Zwierząt www.glosemzwierzat.pl
Fundacja Mają Przyszłość www.majaprzyszlosc.pl
Fundacja Rozwoju INTEGRO www.fundacjaintegro.pl
Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka „Intereludium” www.facebook.com/Fundacja-Wspierania-Rozwoju-Dziecka-interludium-5734070…
Gminny Klub Sportowy Dopiewo www.gksdopiewo.pl
Klub Sportowy CANARINHOS Skórzewo www.canarinhosskorzewo.pl
Klub Sportowy Korona Zakrzewo www.korona-zakrzewo.pl
Klub Sportowy ORKAN KONARZEWO www.orkankonarzewo.pl
Klub Sportowy Victoria Judo www.victoriajudo.pl

Polskie Towarzystwo Turytstyczno - Krajoznawcze, Oddział Środowiskowy Poznań - Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka
Koło Pędziwiatry Dopiewo

www.pttkdopiewo.pl
Stowarzyszenie Kulturalne im. Praksedy Lemańskiej www.stowarzyszenie-kulturalne.pl
Stowarzyszenie Kulturalno - Artystyczne Gminy Dopiewo www.facebook.com/StowarzyszenieKulturalnoArtystyczne/
Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca - Sami Swoi www.bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=202964
Stowarzyszenie Miłośników Starych Samochodów i Motocykli „MIKRUS” www.mikrus,pl
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” www.promyk-komorniki.pl
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Dopiewie www.gimdopiewo.edupage.org/text6/
Uczniowski Klub Sportowy GROM www.grom-dopiewo.pl
Uczniowski Klub Sportowy Grot Więckowice www.grotwieckowice.pl
Uczniowski Klub Sportowy Pantery Dopiewo www.panterydopiewo.pl
ZHP Rejon Buk Szczep Dopiewo www.buk.zhp.net.pl