Podmioty działające i realizujące zadania publiczne w ramach Rocznego Programu Współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podmiot Kontakt KRS  
Chór Bel Canto Gminy Dopiewo www.belcanto-dopiewo.pl 0000309264  
EMPI - Klub Karate Gminy Dopiewo www.empi.pl -  
Fundacja Bez Barier www.fundacjabezbarier.pl 0000489574  
Fundacja Brave Beavers www.bravebeavers.pl 0000505191  
Fundacja Innowacji Społecznych FISHKA www.fishka.org.pl 0000381647  
Fundacja Głosem Zwierząt www.glosemzwierzat.pl 0000373309
Fundacja Mają Przyszłość www.majaprzyszlosc.pl 0000425871
Fundacja Rozwoju INTEGRO www.fundacjaintegro.pl 0000466251
Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka „Intereludium” www.facebook.com/Fundacja-Wspierania-Rozwoju-Dziecka-interludium-5734070… -
Gminny Klub Sportowy Dopiewo www.gksdopiewo.pl 0000243920
Klub Sportowy CANARINHOS Skórzewo www.canarinhosskorzewo.pl -
Klub Sportowy Korona Zakrzewo www.korona-zakrzewo.pl 0000405785
Klub Sportowy ORKAN KONARZEWO www.orkankonarzewo.pl -
Klub Sportowy Victoria Judo www.victoriajudo.pl -

Polskie Towarzystwo Turytstyczno - Krajoznawcze, Oddział Środowiskowy Poznań - Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka KołoPędziwiatry Dopiewo

www.pttkdopiewo.pl -
Stowarzyszenie Kulturalne im. Praksedy Lemańskiej www.stowarzyszenie-kulturalne.pl 0000091916
Stowarzyszenie Kulturalno - Artystyczne Gminy Dopiewo www.facebook.com/StowarzyszenieKulturalnoArtystyczne/ 0000502996
Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca - Sami Swoi www.bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=202964 0000357836
Stowarzyszenie Miłośników Starych Samochodów i Motocykli „MIKRUS” www.mikrus.pl -
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” www.promyk-komorniki.pl 0000076193
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Dopiewie www.gimdopiewo.edupage.org/text6/ -
Uczniowski Klub Sportowy GROM www.grom-dopiewo.pl -
Uczniowski Klub Sportowy Grot Więckowice www.grotwieckowice.pl -
Uczniowski Klub Sportowy Pantery Dopiewo www.panterydopiewo.pl -
ZHP Rejon Buk Szczep Dopiewo www.buk.zhp.net.pl -