Sprawdź pozostałe oferty pracy

Miejsce pracy : Tarnowskie Termy, Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 54, praca na stanowisku:

Pracownik gospodarczy

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • bieżące drobne naprawy i konserwacje
 • dbanie o porządek terenu zewnętrznego
 • pielęgnacja zieleni
 • pomoc obsłudze obiektu

Wymagania:

 • umiejętności napraw bieżących tzw. „złota rączka”
 • umiejętność pracy w zespole
 • podstawowa znajomość zagadnień pielęgnacji zieleni

Preferowane osoby:

 • z doświadczeniem na podobnym stanowisku lub w podobnym obiekcie

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w sekretariacie spółki Tarnowskie Termy Sp. z o.o. ul. Nowa 54, 62-080 Tarnowo Podgórne lub za pośrednictwem poczty

w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko pracy: (nazwa stanowiska)”,za pomocą poczty elektronicznej na adres:biuro@tarnowskie-termy.pl , w temacie maila proszę wpisać: rekrutacja (nazwa stanowiska)

Jesteśmy gotowi do zatrudnienia osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zastrzegamy sobie prawo do rozmowy z wybranymi osobami, które o terminie spotkania zostaną powiadomione telefonicznie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółki oraz pod numerem telefonu 61 625 90 60

Osoby zainteresowane pracą w Tarnowskich Termach prosimy o zapoznanie się z treścią „Klauzuli informacyjnej dla kandydata” oraz zamieszczenie na CV zgody na przetwarzanie danych osobowych  http://www.tarnowskie-termy.nowybip.pl/rekrutacja.

Dokumenty aplikacyjne, które nie zawierają podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – nie będą rozpatrywane.

Pracodawca: 
Tarnowskie Termy Sp. z o.o.
Lokalizacja: 
Tarnowo Podgórne
Data ważności: 
2018-07-27