Sprawdź pozostałe oferty pracy

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach ogłasza konkurs na stanowisko Inspektora ds. techniczno - gospodarczych

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:  http://dpslisowki.powiat.poznan.pl/bip/sub,pl,oferty-pracy.html

Oferty proszę składać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, 62-070 Dopiewo, w terminie do 16.10.2018 roku do godziny 12:00

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i miejscem zamieszkania oraz dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy” do dnia 16.10.2018 roku,  w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach ul. Leśne Zacisze 2, pokój Nr 3 - sekretariat, do godz. 12.00.

 

Pracodawca: 
Dom Pomocy Społecznej
Lokalizacja: 
Lisówki
Data ważności: 
2018-11-09