Sprawdź pozostałe oferty pracy

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. ogłasza nabór na:

PRACOWNIKA BIURA OBSŁUGI

 1. Wymagania :
 • wykształcenie wyższe,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z klientem,
 • komunikatywność, zaangażowanie oraz odporność na stres,
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracach administracyjno-biurowych,
 • znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office,
 • znajomość przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B1.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys ze zdjęciem,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • dokumenty należy złożyć do dnia: 16.10.2019r. do godz. 15.00
 • osobiście w Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. ul. Zachodnia 4, Tarnowo Podgórne (BIURO OBSŁUGI KLIENTA) lub za pośrednictwem poczty – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „BIURO OBSŁUGI”

 

 1. Informacje dodatkowe:
 • z osobami spełniającymi wymagania zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie,
 • po zakończeniu rekrutacji dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Pracodawca: 
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o
Lokalizacja: 
Tarnowo Podgórne
Data ważności: 
2019-11-01