Sprawdź pozostałe oferty pracy

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. poszukuje  pracownika na stanowisko:

MONTERA - HYDRAULIKA

Wymagania:

 • umiejętność  wykonywania napraw i remontów w zakresie hydrauliki na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, wymiana uszczelnień, usuwanie przecieków, wymiana wodomierzy, zaworów, nawiertek itp., umiejętność pracy urządzeniami np: do zadymiania instalacji kanalizacyjnych, umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznych;
 • prawo jazdy kat.B;
 • dobra kondycja fizyczna;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z klientem;
 • kultura utrzymania sprzętu, narzędzi pracy w należytym ładzie i porządku;
 • wykształcenie zawodowe lub średnie;
 • teren działania: gmina Tarnowo Podgórne;

Wymagane dokumenty:

 • życiorys ze zdjęciem;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych;
 • podpisane pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do dnia: 16.10.2019r.;
 • osobiście w Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. ,ul. Zachodnia 4,Tarnowo Podgórne ( Biuro Obsługi Klienta) lub za pośrednictwem poczty – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ nabór na stanowisko montera - hydraulika ”;

Informacje dodatkowe:

 • z osobami spełniającymi wymagania zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie;
 • po zakończeniu rekrutacji dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone;
Pracodawca: 
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o
Lokalizacja: 
Tarnowo Podgórne
Data ważności: 
2019-11-01