Sprawdź pozostałe oferty pracy

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. poszukuje  pracownika na stanowisko: Pracownik - wagowy

Zakres zadań:

 • prowadzenie ewidencji rodzajowo-ilościowej dostarczanych i magazynowanych odpadów;
 • obsługa wagi samochodowej oraz prowadzenie rejestru ruchu pojazdów;
 • przygotowywanie dokumentów transportowych wymaganych w transporcie krajowym ;
 • sporządzanie dokumentów , statystyk i sprawozdań związanych ze zbiórką odpadów;

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • znajomość pakietu MS Office ( w szczególności Excel);
 • gotowość pracy w systemie zmianowym;
 • dokładność i staranność;
 • dobra organizacja czasu pracy;

Wymagane dokumenty:

 • życiorys ze zdjęciem;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych;
 • podpisane pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do dnia: 29.01.2020r do godz. 15.00
 • osobiście w Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. ,ul. Zachodnia 4,Tarnowo Podgórne ( Biuro Obsługi Klienta) lub za pośrednictwem poczty – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ nabór na stanowisko pracownik-wagowy”;

Informacje dodatkowe:

 • z wybranymi osobami spełniającymi wymagania zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie;
 • po zakończeniu rekrutacji dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone;
Pracodawca: 
TP-KOM Sp. z o.o.
Lokalizacja: 
Tarnowo Podgórne
Data ważności: 
2020-02-14