Rada Gminy Dopiewo VII kadencji rozpoczęła działalność 27 listopada 2014 r. po zaprzysiężeniu radnych, podczas I sesji.

W jej skład weszło 21 radnych, których mieszkańcy Gminy Dopiewo wybrali z poszczególnych 21 okręgów w wyborach, które odbyły się 16 listopada 2014 r.

W skład nowej Rady weszło 9 radnych, którzy pełnili tę funkcję w Radzie Gminy Dopiewo VI kadencji.

Uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i członków komisji stałych Rady Gminy Dopiewo VII kadencji zostały podjęte podczas II sesji, która odbyła się 2 grudnia 2014 r.

Poniżej znajdziecie też Państwo dane kontaktowe radnych.

DĄBROWA
Krzysztof Dorna, Dąbrowa, 609 970 277, krzysztof.dorna@dopiewo.pl
Mariusz Ostrowski, Dąbrowa, 782 784 225, mariusz.ostrowski@dopiewo.pl 
Dyżury radnych z Dąbrowy: ostatnie poniedziałki miesiąca po sesji Rady Gminy do godz. 19:00 w Szkole Podstawowej w Dąbrowie

DĄBRÓWKA
Marta Jamont, Dąbrówka, 697 851 338, marta.jamont@dopiewo.pl
Justin Nnorom, Dąbrówka, 789 141 101, justin.nnorom@dopiewo.pl
Tomasz Lewandowski, Dąbrówka, 601 081 646, tomasz.lewandowski@dopiewo.pl  
Dyżury radnych z Dąbrówki: pierwsze poniedziałki miesiąca o godz. 19.00 w Szkole Podstawowej w Dąbrówce, ul. Malinowa 41

DOPIEWIEC
Mariola Nowak, Dopiewiec, 508 399 521, mariola.nowak@dopiewo.pl
 
DOPIEWO
Tadeusz Bartkowiak, Dopiewo, 782 722 438, tadeusz.bartkowiak@dopiewo.pl
Leszek Nowaczyk, Dopiewo, 607 294 910, leszek.nowaczyk@dopiewo.pl 
Przewodniczący Rady Gminy pełni dyżury w każdy poniedziałek w godz. 15.00-16.30 w Urzędzie Gminy, p. 104
Ryszard Pawelec, Dopiewo, 692 721 389, ryszard.pawelec@dopiewo.pl

KONARZEWO / TRZCIELIN
Henryk Kapciński, Konarzewo, 601 583 369, henryk.kapcinski@dopiewo.pl
Paweł Jazy,  Konarzewo / Trzcielin, 695 214 993, pawel.jazy@dopiewo.pl

PALĘDZIE / GOŁUSKI
Jacek Strychalski, Palędzie, 668 161 861, jacek.strychalski@dopiewo.pl
Jan Bąk, Palędzie / Gołuski, 605 585 975,  jan.bak@dopiewo.pl

SKÓRZEWO
Piotr Dziembowski, Skórzewo, 609 046 713, piotr.dziembowski@dopiewo.pl
Przemysław Kopystecki,
Skórzewo, 798 238 647, przemyslaw.kopystecki@dopiewo.pl 
Piotr Strażyński,  Skórzewo, 660 401 702, piotr.strazynski@dopiewo.pl
Mariola Walich, Skórzewo, 695 998 383, mariola.walich@dopiewo.pl
Sławomir Kurpiewski, Skórzewo, 502 327 700, slawomir.kurpiewski@dopiewo.pl
Walenty Moskalik, Skórzewo, 698 222 591,  walenty.moskalik@dopiewo.pl
Dyżury radnych ze Skórzewa: pierwsze wtorki miesiąca o godz. 19.00 w Domu Parafialnym w Skórzewie.

WIĘCKOWICE
Anna Kwaśnik, Więckowice, 501 758 062,  anna.kwasnik@dopiewo.pl

ZAKRZEWO
Wojciech Dorna, Zakrzewo, 602 529 859,  wojciech.dorna@dopiewo.pl