Na terenie Gminy Dopiewo znajduje się obecnie 20 wsi. Dopiewo jest jedną z 11 jej wsi sołeckich. Tu mieści się siedziba władz samorządowych. Przez lata Dopiewo było największą z miejscowości gminy. Jednak współcześnie zajmuje pod względem liczby mieszkańców trzecie miejsce. Zgodnie z ustaleniami archeologów z 2016 r., najstarszą z miejscowości Gminy Dopiewo jest Dąbrówka, gdzie w połowie IX wieku powstał gród, który był on starszy od Poznania.  Pierwsze zapiski o wsi Dopiewo pochodzą z XIV wieku.

Poniżej prezentujemy wersje elektroniczne publikacji historycznych, dotyczące Gminy Dopiewo, które można, a nawet warto przeczytać, żeby dowiedzieć się więcej:

Informacje o każdej miejscowości Gminy  Dopiewo można znaleźć w książce „Gmina Dopiewo - miejsce z historią”. Informacje o grodzie w Dąbrówce można znaleźć w opracowaniu „Grodzisko wczesnośredniowieczne z okresu plemiennego w Dąbrówce, Gmina Dopiewo”. Wspomnienia z czasów okupacji hitlerowskiej zawarte są w książce „Pamięć i Przyszłość - Gmina Dopiewo w okresie II wojny światowej”

PUBLIKACJE: