Zmiana lokalizacji przystanków w Dąbrowie

W związku z przebudową ulicy Leśnej w Dąbrowie, 19 czerwca zostaną zmienione lokalizacje przystanków autobusowych na ulicach Poprzecznej i Leśnej. Uwaga, na przystanku przy ul. Leśnej zatrzymywać się będą tylko autobusy linii nr 727.

Leśna na liście rezerwowej

Projekt Gminy Dopiewo znalazł się na liście rezerwowej „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Jedynie 44 spośród 204 zgłoszonych projektów z terenu województwa wielkopolskiego zostały zakwalifikowane do realizacji.

Nowa taryfa opłat

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zatwierdził nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dopiewo, realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie. 

Konsultacje drogowe Zakrzewo

Przedmiotem konsultacji społecznych jest prezentacja projektu budowy ulicy Leśnej w Zakrzewie (od ul. Niezłomnych do ul. Sportowej). Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii dotyczących projektu.

Konsultacje drogowe Dopiewo

Urząd Gminy Dopiewo przeprowadza konsultacje społeczne, których celem jest prezentacja projektu budowy ul. Akacjowej w Dopiewie. Zapraszamy osoby zainteresowane do składania uwag i sugestii dotyczących projektu.

Konsultacje drogowe Skórzewo

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania uwag i sugestii dotyczących projektu budowy ulic w rejonie Wiosennej i Jesiennej w Skórzewie. Konsultacje odbywają się do 22 czerwca 2018 r.

Projekt po konsultacjach

Przedmiotem konsultacji społecznych była prezentacja projektu budowy ulic Leśnej i Dojazd w Dąbrowie. Po przeanalizowaniu uwag do projektu złożonych przez mieszkańców gminy została opracowana ostateczna wersja projektu.

Strony