Nowa siedziba Gimnazjum w Dopiewie - szkoły z tradycjami

Wyniki egzaminów gimnazjalnych

Przedstawiamy średnie procentowe wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku 2016. Wyższe wyniki uczniowie naszych szkół uzyskali z języków – język angielski osiągnął stanin 6 - powyżej średniego, natomiast język niemiecki – 8, czyli bardzo wysoki.
Jubilaci w towarzystwie Wójta i Kierownik USC

Diamentowe gody

Małżeństwo z Dopiewa obchodziło niedawno jubileusz 60-lecia. Teresa i Tadeusz Wolniewicz zawarli związek małżeński 22 marca 1956 r. Wychowali 3 dzieci, 6 wnucząt, 4 prawnucząt. Z okazji „diamentowych godów” 12 kwietnia 2016 r. wizytę złożyli Jubilatom przedstawiciele władz samorządowych.

Dzień Pamięci

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej wzięła udział w apelu upamiętniającym tragiczną śmierć porucznika piechoty Aleksandra Zapłaty, któremu poświęcony jest „Dąb Pamięci” posadzony przy szkole. Natomiast uczniowie klas IV-VI mieli specjalne lekcje poświęcone II wojnie światowej i Zbrodni Katyńskiej.
Zebranie wiejskie Dopiewo 2016

Czas zebrań

W okresie około świątecznym miałem przyjemność wziąć udział w licznych „Śniadaniach Wielkanocnych”, czyniąc razem z Państwem zadość tradycji. W Wielką Środę zakończył się cykl zebrań wiejskich, które odbyły się w każdym z 11 Sołectw. Na zebraniach starałem się podać najważniejsze informacje dotyczące stanu naszej Gminy - spraw ogólnych, jak i dotyczących Sołectw, czyli spraw dla Państwa najistotniejszych.
Centrum Informacji Natura 2000

Bezpłatne usługi CIN 2000

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza do korzystania z bezpłatnych usług Centrum Informacji Natura. Celem CIN jest zapewnienie informacji dotyczących praw i zasad obowiązujących na terenach objętych siecią Natura 2000, wszystkim zainteresowanym, eksperci udzielają informacji na temat obszarów wchodzących w skład sieci Natura 2000, informują o możliwościach lokowania inwestycji jak również pomagają w rozwiązywaniu spraw konfliktowych.

Samorządowcy Gminy Dopiewo z futbolowym brązem

Trzecie miejsce w III Pucharze Polski Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej zajęła drużyna Gminy Dopiewo. Zawody odbyły się w Jarocinie 9-10 kwietnia 2016 r. W szranki rywalizacji stanęło 12 zespołów, reprezentujących samorządy z różnych stron Polski. Organizator uhonorował drużynę dopiewskiego samorządu Pucharem Fair Play za wyróżniającą się sportową postawę.
US Poznań - Plakat.

Badania ankietowe na terenie gminy Dopiewo

Realizując zadania publiczne w zakresie badań ankietowych, Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, o prowadzonych w kwietniu br. badaniach metodą wywiadu bezpośredniego przez ankieterów na terenie naszej gminy. Tematy badań: uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach, badanie budżetu gospodarstw domowych, badanie aktywności ekonomicznej, osoby młode na rynku pracy, kondycja gospodarstw domowych, wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych.

Przedstawiciele Konsorcjum w UG

Do kolejnego spotkania w sprawie linii 2x 400 kV Plewiska – Piła Krzewina doszło 5.04.2016 r. w Urzędzie Gminy Dopiewo. Na zaproszenie Wójta Gminy Dopiewo – Adriana Napierały przyjechali przedstawiciele wykonawcy: Konsorcjum IDS – Enprom, inwestora - Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz Stowarzyszeń zainteresowanych rozwojem sprawy.
Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu - Dopiewo

Krok po kroku - przewodnik Spółki Wodnej

Za pośrednictwem Spółki Wodnej do Eksploatacji Wodociągowej w Dopiewie przedstawiamy krótki poradnik jak w prosty i szybki sposób uzyskać Pozwolenie na wykonanie przyłącza i w rezultacie podłączyć się do sieci wodociągowej.

Strony