Mapa gminy

Statuty sołectw Gminy Dopiewo

W okresie od 6 do 24 marca 2017 r. podczas zebrań sołeckich przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Dopiewo. Zebrania rozpoczynać się będą w każdej miejscowości o godz. 18.00. Konsultacje polegać będą na omówieniu z mieszkańcami projektu statutu, wydaniu opinii pozytywnej bądź negatywnej o projekcie statutu.

Kukiz'15

Biuro poselskie Kukiz'15

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Błażeja Łukasza Prady, wczoraj przekazało nam informację o uruchomieniu w Poznaniu Biura Poselskiego klubu Kukiz15, które czynne będzie w poniedziałki od godziny 10.00 do 17.00 oraz wtorki od godziny 9.00 do 16.00. W tych dniach będzie dyżurował pracownik biura Pan Sebastian Bober.

śmieciarka

Odbiór odpadów

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych realizowanym przez firmę ALKOM z Poznania za okres od marca do grudnia 2017 roku.

Stypendia za 2016 przyznane

Podczas XXVII Sesji Rady Gminy, która odbyła się 27 lutego br. 15 młodych, zdolnych sportowców z gminy Dopiewo nagrodzonych zostało stypendiami. Zawodnicy, będą otrzymywać przez dziesięć miesięcy stypendia w kwocie od 150 do 250 złotych. Co ciekawe największą ilość stypendystów reprezentują zawodnicy uprawiający - taekwondo olimpijskie.

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce może latać

Otwarcie „drugiego skrzydła” Szkoły im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce miało miejsce 24 lutego 2017 r. Od drugiego semestru placówka powiększyła się w ten sposób o 14 klas, salę gimnastyczną ze ścianką wspinaczkową i trybunami, boiska, parkingi i dziedzińce. Razem z wyposażeniem tej części szkoły i zagospodarowaniem terenu Gmina Dopiewo wydała na nowe skrzydło 16 mln zł.

Nowoczesny Rolnik

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Rolniku, sprawdź czy Twoje miejsce pracy jest bezpieczne. Weź udział w XV ogólnokrajowym konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Zgłos do konkursu swoje gospodarstwo rolne w najblizszej jednostce KRUS, w terminie do 31 marca 2017 r. Zwycięzca w konkursie  otrzyma nagrodę główną ciagnik rolniczy.

Spotkanie z doradcami Energetycznymi WFOŚiGW

Doradztwo energetyczne

Na spotkaniu z Maciejem Kołowskim i Łukaszem Dranikowskim doradcami energetycznymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, omówione zostały szczegółowo zasady i możliwości finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska realizowane przez osoby fizyczne.

Co z tą gospodarką śmieciową

Urząd Gminy Dopiewo informuje, że od marca 2017 r. usługa odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Dopiewo realizowana będzie przez nową firmę Alkom, która podpisała umowę z C.Z.O. SELEKT na świadczenie usług do końca 2019 r.  Numery kont oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie ulegną zmianie.

Dopiewskie Filary rozdane

„Dopiewski Filar” to nagroda Wójta Gminy  Dopiewo, wręczona po raz pierwszy na uroczystej gali, która odbyła się 17 lutego, podczas „Spotkania Noworocznego Gminy Dopiewo”. Podczas „Koncertu Noworocznego” wystąpiły zespoły „Affabre Concinui” i „Castle Brass”. 

102 lata w Dopiewie

102 urodziny obchodzi dzisiaj mieszkanka gminy Dopiewo, Pani Łucja Ciechanowska. Z tej okazji Wójt Gminy Dopiewo, Adrian Napierała oraz zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Natalia Szajstek, wręczyli Szanownej Jubilatce bukiet róż, kosz upominkowy i list gratulacyjny.

Strony