Dzielnicowy2

Dzielnicowy bliżej nas

Dzielnicowy w Dopiewie organizuje spotkanie z mieszkańcami Gminy Dopiewo w dniu 24.04.2017 r., w godzinach 10.00 – 12.00 oraz 18.00 – 20.00 w siedzibie Rewiru przy ul. Leśnej 2B w Dopiewie. Spotkanie to będzie okazją do omówienia problemów i zagrożeń występujących w miejscu zamieszkania.

Dopiewo walczyło o Puchar Polski w piłce nożnej

Reprezentacja Samorządowców Gminy Dopiewo w dniach 1 - 2 kwietnia 2017 r. wzięła udział w IV edycji Pucharu Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej, który odbył się w Toruniu. Już pierwy mecz, które odbył się w sobotę, pokazał, że turniej stoi na wysokim poziomie, a drużyny biorące udział w rozgrywkach są świetnie przygotowane. tego dnia Drużyna Gminy Dopiewo awansowała do grupy finałowej.

Kartą zapłacisz w Urzędzie Gminy

W Urzędzie Gminy Dopiewo, 18 kwietnia br. zostanie uruchomiony terminal płatniczy za pomocą którego będzie można dokonywać płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem kart płatniczych. Opłaty dotyczą przede wszystkim: podatków lokalnych, opłat skarbowych, opłat adiacenckich, opłat za udostępnienie danych osobowych.

Poznański Rower – Bezpieczny Rower

Bezpieczny Rower w Dopiewie

Poznański Rower - Bezpieczny Rower, to akcja Powiatu Poznańskiegi i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zachęcająca cyklistów do bezpłatnego znakowania i rejestracji rowerów.

Diamentowe Gody

Diamentowe gody

Małżeństwo Józefa i Zdzisław Kościucha z Palędzia obchodzili niedawno jubileusz 60-lecia ślubu. Jubilaci zawarli związek małżeński 28 marca 1957 r. w USC w Grębocicach. Wychowali 4 dzieci, doczekali się 5 wnucząt.

PSZOK Dopiewo

Zielone odpady oddaj do PSZOK w Dopiewie

W związku z licznymi telefonami i pytaniami dotyczącymi odpadów zielonych (biodegradowalnych), Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” informuje, że w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych, mieszkańcy mogą oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - PSZOK odpady zielone w postaci: trawy, liści i drobnych gałązek (dotyczy to gałązek o średnicy do 1 cm - rozdrobnionych). 

Poznańska w Skórzewie – ostatni etap przebudowy

Powiat poznański w kwietniu rozpocznie modernizację ulic: Poznańskiej w Skórzewie i Grunwaldzkiej w Plewiskach. Wartość obu inwestycji to 11,4 mln zł z czego dofinansowanie z budżetu państwa wynosi blisko 6 mln zł. Wybrano już wykonawców, stąd niebawem ekipy remontowe pojawią się na drogach powiatowych w Plewiskach i Skórzewie.

spotkanie organizacji pozarządowych

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń

Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.), Gmina Dopiewo zamieszcza ofertę  na realizację zadania publicznego pt. „ZDROWE RELACJE – warsztaty uświadamiające jak ważne jest zdrowe funkcjonowanie w rodzinie” złożoną przez  Fundacji  Innowacji Społecznych FISHKA

Strony