Więckowice wśród liderów

Sołectwo Więckowice zostało laureatem III edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”. Anna Kwaśnik - Sołtys Więckowic odebrała pamiątkową statuetkę i nagrodę pieniężną w wysokości 3 tys. zł z podczas gali ”Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi” 5 października 2019 r.
Autobus linii 729

Dodatkowe kursy 729

Dzięki zaangażowaniu Gminy Dopiewo, ZTM w Poznaniu oraz PUK w Komornikach już od 21 października br. autobusy linii 729 będą kursowały częściej. Jeden w porze porannego szczytu i dwa w czasie popołudniowego szczytu.

Pomoc suszowa

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR zaprasza na spotkanie dotyczące pomocy suszowej, które odbędzie się 11.10.2019 r. o godz. 12.00 w budynku ARiMR, ul. Strzeszyńska 36 w Poznaniu.
ZUS

Październik miesiącem Seniora

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje „Dni Seniora”. Na wydarzenia pod hasłem „Zdrowi, bezpieczni, aktywni” zapraszamy w październiku na terenie całej Wielkopolski.

List otwarty Wójta Gminy Dopiewo

List Otwarty Wójta Gminy Dopiewo Adriana Napierały w sprawie pomocy w utrzymaniu funkcjonowania Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Dopiewie. „Jako Wójt Gminy Dopiewo, przy wsparciu Wójtów i Burmistrzów sąsiednich Gmin Buk, Komorniki i Stęszew, od ponad roku podejmuję działania mające na celu wsparcie podmiotu prowadzącego Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną w Dopiewie”.

Zaproś kominiarza

W związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin jest istotnym elementem budynku, chociaż zajmuje niewielką jego powierzchnię, nie poddany okresowej kontroli może być niezwykle groźny.

Stypendium dopasowane do Ciebie.

Fundacja Dobra Sieć od 10 lat pomaga znaleźć stypendia dopasowane do potrzeb młodych ludzi. Ten rodzaj wsparcia często otwiera furtkę do edukacji, rozwoju zawodowego czy wyjazdu, które w inny sposób byłyby trudne do osiągnięcia. Warto zatem poświęcić chwilę na przejrzenie ofert.
Odnowa Wsi

Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

Gmina Dopiewo po raz kolejny znalazła się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Sołectwo Więckowice otrzymało dofinansowanie w kwocie 4 412,00 zł a Sołectwo Palędzie - 3 638,00 zł dotacji.

Weź udział w ankiecie

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w październiku na terenie Gminy Dopiewo, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni zrealizują badanie ankietowe. Zwracamy się do Państwa z prośbą o udział i przychylność wobec ankieterów.

Strony