Fotowoltaika w Gminie Dopiewo – dotacje!

Gmina Dopiewo dofinansuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej przez mieszkańców. Wnioski będzie można składać w Urzędzie Gminy Dopiewo od 1 do 30 lipca. Wysokość dotacji może wynieść do 10.000 zł. Podczas sesji, która odbyła się 27 maja 2019 r.,  Rada Gminy Dopiewo podjęła uchwałę, dotyczącą zasad udzielania dotacji.

Małe śledztwo w wielkiej sprawie

Uczniowie ze SP. w Dąbrowie wzięli udział w zabawnej lekcji ekologii zorganizowanej przez Związek Międzygminny CZO Selekt. Dzieci z klas od I do III obejrzały przedstawienie pt. „Małe śledztwo w wielkiej sprawie”, uczące zasad właściwej segregacji odpadów.

Bioodpady od 2020

Związk Międzygminny„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” informuje, że od 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek segregowania nowej frakcji odpadów – bioodpadów.  Na terenie gmin należących do Związku odpady te będą odbierane razem z odpadami zielonymi (trawą, liśćmi, drobnymi gałęziami) tylko z pojemników.

30-lecie wyborów 1989 w Gminie Dopiewo

Wykładem, koncertem i podjęciem stanowiska przypomnimy o znaczeniu wyborów parlamentarnych 1989 r. Samorząd Gminy Dopiewo serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Dopiewo do udziału w „Uroczystej Sesji Rady Gminy Dopiewo”, która odbędzie się 4 czerwca 2019 r. w  sali koncertowej Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalnego w Konarzewie, w godz.: 15:00 - 17:00.

Cyfrowa Polska dla mieszkańców - nabór od 10.06

Gmina Dopiewo pozyskała dofinansowanie na realizację projektu w ramach programu „Cyfrowa Polska”, z którego mogą skorzystać mieszkańcy w wieku od 25 roku życia. Ma on na celu rozwój kompetencji cyfrowych Nabór chętnych - od 10 czerwca. Zajęcia od lipca 2019 do stycznia 2020. Do wyboru jest kilka modułów.

Kanalizacja w ul. Pogodnej

W Skórzewie na ulicy Pogodnej 29 maja br. rozpoczęły się roboty drogowe, związane z budową ulicy wraz z kanalizacją deszczową. Wykonawca na czas budowy kanału umożliwi przejazd ulicą w obie strony.

Żłobek „BABY-HOUSE"

W związku z rozpoczęciem rekrutacji zapraszamy do udziału w projekcie pn. Żłobek „BABY-HOUSE” w Dopiewcu Nr projektu nr RPWP.06.04.01-30-0038/18 realizowanym przez Beneficjenta BABY-HOUSE ŻŁOBEK KLUB MALUCHA Monika Michalak z siedzibą w Dopiewcu w partnerstwie z Gminą Dopiewo.

Konarzewski festyn

W sobotnie majowe popołudnie odbył się Festyn Rodzinny w Konarzewie. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci i dorosłych, jednak największym zainteresowaniem cieszyły się występy sceniczne najmłodszych mieszkańców Konarzewa.

Strony