Groby powstańcze oznaczymy tak samo

List intencyjny w sprawie współdziałania przy znakowaniu grobów powstańców wielkopolskich, podpisali 25 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Dopiewo Burmistrzowie Buku – Stanisław Filipiak i Stęszewa - Włodzimierz Pińczak oraz Wójt Dopiewa - Adrian Napierała. Na spotkaniu byli obecni także proboszczowie parafii obejmujących działalnością obszar tych Gmin.

Likwidacja źródeł niskiej emisji

W powiecie poznańskim sytuacja stanu powietrza nie jest tak dramatyczna jak w innych regionach kraju, co nie znaczy, że nie należy dostrzegać problemu. Jednym z pomysłów na poprawę powietrza jest dofinansowywanie do wymian pieców.
Pojemnik na śmieci

Wyższa cena za śmieci

Od lipca br. wzrosną stawki opłat za odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych. 13 zł od osoby na nieruchomościach zamieszkałych przy segregacji oraz 26 zł przy śmieciach zmieszanych. Zmianie ulegają również stawki za odbiór odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych.
Las

Dursban 480 EC w lasach

Nadleśnictwo Konstantynowo informuje o potrzebie zastosowania przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu środka ochrony roślin Dursban 480 EC. W związku z czym RDLP w Poznaniu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konsultacji społecznej na temat konieczności użycia środka ochrony roślin.

Poznański Lider Przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość nie zna granic, dlatego organizując kolejną edycję konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” chcemy pokazać wszystkim, że udział w takim przedsięwzięciu jest z korzyścią zarówno dla samych firm, jak i mieszkańców powiatu - mówi starosta poznański Jan Grabkowski. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 28 lutego.

Podinspektor ds. księgowości

Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowości w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Gminy w Dopiewie. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c, 62-070 Dopiewo, w terminie do dnia 2 lutego 2018 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna polega m.in. na: wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W krainie bajek

Na bal przebierańców dla dzieci „W Krainie Bajek i Baśni”, który odbędzie się 1 lutego 2018 w godz. od 17.00 do 19.30 w CRK w Konarzewie zaprasza Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury. Wstęp 10 zł za osobę.

Dopiewskie Filary 2018

Znamy laureatów drugiej edycji Nagrody Wójta Gminy Dopiewo „Dopiewski Filar”. W tym roku brązową statuetkę i dyplom otrzymali: w kategorii „ambasador” - Aldona Latosik, poetka z Zakrzewa , w kategorii „animator” - ks. Krzysztof Różański, proboszcz parafii w Konarzewie, w kategorii „super filar” - Józef Brandenburg, biegacz z Dopiewa. Nagrody rozdano podczas Spotkania Noworocznego Gminy Dopiewo 19.01.2018 r.
IMGW

Orkan Friederike

Orkan, który mocno dał się we znaki w Wielkiej Brytanii, krajach Beneluksu i w Niemczech, dziś uderzy w Polskę. Friederike, bo tak go nazwano, zwiastuje lodową burzę, porywisty wiatr i mocne opady śniegu. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Możliwe są przerwy w dostawie prądu.

Strony