parkrun

parkrun Dąbrówka

Inaugurację największej światowej inicjatywy biegowej w Dąbrówce zaplanowano na sobotę 2.09.2017 r. o godz. 9.00. Początek trasy „parkrun Dąbrówka” znajdować się będzie ok. 250 m od linii startu leśnej trasy biegowej.

Miliony na węzły przesiadkowe w Gminie Dopiewo

Umowę o dofinansowanie budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacjach kolejowych w Palędziu i Dopiewie podpisali 7 lipca 2017 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak i Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napierała. W sumie wartość inwestycji na terenie Gminy Dopiewo, objętych projektem, ma wynieść 11,9 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 ma wynieść 7,7 mln zł.
Kanalizacja

Prace kanalizacyjne w Dąbrowie

W związku z pracami związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Batorowskiej oraz Jaśminowej w Dąbrowie, wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Prace będą realizowane do 30.11.2017 r. Prosimy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania drogi.
II etap rozbudowy drogi powiatowej 2401P

II - etap rozbudowy ul. Poznańskiej w Skórzewie

W ramach II etapu remontu ul. Poznańskiej w Skórzewie planowane jest wykonanie przepustu. Prace te wymagają zamknięcia drogi na odcinku od węzła Dąbrówka S11 do ul. Zakręt w Skórzewie. Termin wprowadzenia zmian obowiązywać będzie od 15 do 21 lipca br.
US Poznań - Plakat.

Badania ankietowe - lipiec

Realizując zadania publiczne w zakresie badań ankietowych, Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, o prowadzonych w lipcu br. badaniach metodą wywiadu bezpośredniego przez ankieterów na terenie naszej gminy. Tematy badań: uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach oraz statystyczne badania rolne.
Letnie wakacje z OPS

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży

W tegorocznym wypoczynku letnim organizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczyło 102 dzieci. Wyjazd dzieci sfinansowany został ze środków, uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Liczne atrakcje zapewnił organizator koloni Towarzystwo „Nasze Szwederowo” z Bydgoszczy.

Pies to również obowiązek

Każdy posiadacz psa zobowiązany jest do wyprowadzania go na smyczy, a w przypadku psów uznanych za rasy agresywne również w kagańcu, należy pamiętać również o zamykaniu furtek oraz bram wjazdowych. Obowiązkiem każdego właściciela psa jest posiadanie jego aktualnych szczepień.
spotkanie organizacji pozarządowych

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń

Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.), Gmina Dopiewo zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja wypoczynku letniego dzieci z Gminy Dopiewo” złożoną przez Gminny Klub Sportowy Dopiewo

Poznaj Dopiewo

Równolegle z dniami Gminy Dopiewo odbył się zorganizowany przez gminne koło PTTK Pędziwiatry, Urząd Gminy Dopiewo oraz Gimnazjum w Dopiewie rajd pieszo - rowerowy „Poznaj Dopiewo”. W ubiegłym roku Pędziwiatry organizowały w Palędziu Rajd „Poznaj Palędzie”, za rok być może spotkamy się w Konarzewie.

Strony