Drugi parking przy ul. Malinowej

Informujemy rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu przy ul. Malinowej 41, w Dąbrówce, o możliwości parkowania samochodów na utwardzonym parkingu, znajdującym się za nowo oddanym do użytku skrzydłem szkoły.

Rekrutacja do przedszkoli

Szanowni Państwo,rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych na terenie gminy Dopiewo odbędzie się w kwietniu 2017 r. i prowadzona  będzie z wykorzystaniem dotychczasowego systemu informatycznego NABÓR.

 

Artystyczny Przystanek powstanie w Dąbrówce

Gmina Dopiewo została zwycięzcą drugiej edycji Konkursu „Otwarte Przestrzenie. Artystyczny Przystanek 2017”. Do konkursu zgłoszono 33 lokalizacje z całej Wielkopolski. Urząd Gminy Dopiewo zgłosił lokalizację przy ul. Malinowej w Dąbrówce. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski ogłosiło wynik 13 lutego 2017 r. Co zyska Dąbrówka? 

Woda

Nowe ceny za wodę

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie uprzejmie informuje Odbiorców usług, że od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. będą obowiązywać nowe wyższe ceny dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Stawki opłat abonamentowych odnosza się do okresu rozliczeniowego wynoszącego 2 miesiące.

Asystent Rodziny - etat

Dyrektor OPS w Dopiewie ogłasza nabór na wolne stanowisko: Asystenta Rodziny. Podstawowe informacje: praca w pełnym wymiarze czasu pracy, praca ma charakter zadaniowy, praca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12.
 

Ptasia grypa - Dopiewo - obszary zagrożone

Obszary zagrożone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 w gminie Dopiewo to sołectwa znajdujące się w południowej części gminy: Konarzewo, Trzcielin oraz w znacznej części sołectwa: Dopiewo, Dopiewiec i Gołuski.

ZUS

ZUS wydaje nowe legitymacje

Od 1 lutego ZUS wydaje nowe biało-zielone legitymacje emeryta-rencisty, dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidzących, pisane językiem Braille’a, ułatwi to rozpoznanie dokumentu osobom słabowidzącym i niewidzącym. Stare legitymacje zachowują ważność i nie będą automatycznie przez ZUS wymieniane.

Terminarz zebrań wiejskich

Na początku marca odbędą się w każdym z sołectw Gminy Dopiewo zebrania wiejskie. Oprócz informacji o działaniach podejmowanych w 2016 r. i planach na 2017 r., będzie możliwość zadania pytania Wójtowi, radnym i sołtysom. Ponadto przeprowadzane zostaną konsultacje w sprawie statutów sołectw Gminy Dopiewo. Zapraszamy Państwa do udziału. 

Wójt Gminy Dopiewo

Woda to życie

Dynamiczny rozwój Gminy Dopiewo, przyrost liczby mieszkańców, powstawanie nowych, rozległych osiedli mieszkaniowych, tworzenie nowych miejsc pracy powodują wzrost zapotrzebowania na media, a podstawowym z nich jest woda. Rozpoczęła się budowa magistrali wodociagowej.

Komisja Oświaty

Relacja z XXVI sesji Rady Gminy Dopiewo

Podczas XXVI sesji, radni Gminy Dopiewo podjęli 18 uchwał, w tym ważną dla mieszkańców uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolneg.

Strony